Säkerhetsskydd på bibliotek

Jag jobbar på biblioteket i en kommun [redigerat]. Vi diskuterar hur vi kan öka säkerheten för oss och våra låntagare så vi kan fortsätta ha öppet. Jag undrar lite kring det här med åtgärder för vår säkerhet. Om vi nu inte får plexiglas i informationsdisken, vad gör vi då? Vad har vi rätt att kräva?

Kommentarer

 • Hej,
  Arbetsgivaren ansvarar för att i samråd med skyddsombud och i dialog med personalen göra en riskbedömning och handlingsplan.

  Just plexiglas ovanför informationsdiskar och kassor är en av de åtgärder som inom handeln är mest framträdande vid sidan av markeringar om avstånd. Därför ligger det förstås nära till hands att se plexiglashängandes framför informationsdisken som en en rimlig och relevant åtgärd. Dock är det viktigt att framhålla att det kanske inte är den enda åtgärden som är relevant för att minska riskerna för smitta.

  Arbetsgivaren är ansvarig för att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Som sagt är en riskbedömning och handlingsplan kopplad en skyldighet för arbetsgivaren.

  Om ni inte får tillstånd en bra dialog om riskbedömningen och inte får gehör för de åtgärder ni ser som relevanta i sammanhanget och heller inte får förklaringar till varför samt alternativa åtgärder kan skyddsombudet med stöd av 6 kap 6 a § i arbetsmiljölagen göra en skriftlig framställan med krav på åtgärd till arbetsgivaren. Inför att det sker ska självfallet kontakt med huvudskyddsombudet tas.
  • Vi rekommenderar också alltid att skyddsombudet kontaktar DIK så att en kontakt med ansvarig ombudsman på DIK:s kansli kan etableras. Det är en fördel att få formalian på plats i sådana situationer.
  I sammanhanget vill jag också hänvisa till vårt inlägg om Hur kan smittspridning på bibliotek minimeras?

  Jag vill också länka till Arbetsmiljöverkets temasida om Coronaviruset där det finns tydlig information om hur en riskbedömning ska göras samt om smittrisker vid corona med mera.

  Avslutningsvis vill jag också framhålla det nya coronaviruset för med sig fler risker i arbetsmiljön än själva smittrisken. Exempel på en sådan risk är den oro arbetstagare känner, som också behöver undersökas, riskbedömas och åtgärdas.
  Sara Chefsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.