Till senaste kommentaren

Rätt till löneförhöjning vid längre sjukdom

Jag är sjukskriven 50% sedan två år. Vilken rätt har jag att få höja lönen vid ett lönesamtal?

Kommentarer

 • Hej,
  Lön är ju ersättning för beställt och utfört arbete varför ett lönesamtal alltid ska fokusera på arbetsprestationen i förhållande till uppställda mål.

  I så mening har du precis samma rätt och möjlighet som någon som inte är sjukskriven nå löneutveckling. Däremot ska man inte sticka under stol med att sjukskrivning under längre tid kan medföra att ens egen prestation påverkas och att man därför inte bidrar på topp vilket också kan påverka löneutvecklingen. Men, vilket jag utvecklar med nedan; Ofta påverkar sjukskrivning på deltid prestationen på arbetet mycket mindre än vad man faktiskt kan tro. 
  • Det finns i dag ingen rätt att hänga med i sin egen löneutveckling på det sättet som föräldraledighetslagen innehåller skrivningar som förbjuder missgynnande pga föräldraledighet.
  • Däremot finns det inom flertalet kollektivavtalsområden en medvetenhet om riskerna med att halka efter vid längre sjukskrivning och därför brukar arbetsgivare vara angelägna om att säkerställa att lönen ändå i viss utsträckning hänger med löneläget på arbetsplatsen.

  Det viktigaste inför ditt lönesamtal är att fokusera på vad du gör när du är på jobbet och hur den prestationen och bidraget till verksamhetens utveckling kan bedömas. Att du är sjukskriven är en giltig anledning till frånvaro. I den mån sjukskrivningen även påverkar prestationen på den del du faktiskt arbetar är det väl en bra sak att prata om med arbetsgivaren. Ofta påverkar sjukskrivning på deltid prestationen på arbetet mycket mindre än vad man faktiskt kan tro. Det som brukar ske är att man slutar "överleverera", dvs man gör det man ska. Då kan det upplevas som att man gör mindre fastän man i själva verket kanske får mer gjort.

  Återigen; lön är ersättning för beställt och utfört arbete. I lönesamtalet ska fokus alltså ligga på hur du har utfört det beställda arbetet på den tiden du arbetat.

  Allt gott och varmt lycka till med ditt lönesamtal!
  Sara
 • Hej!
  Jag är sjukskriv tre år, jag undrar om jag har rätt att få löneutveckling?
  Mona
 • Hej,
  Det finns ingen generell rätt till löneutveckling vid sjukskrivning.
  I vissa kollektivavtal finns inskriven en uppmaning att beakta sjukskrivnas löneutveckling och ofta finns det en outtalad överenskommelse om att sjukskrivna ska få "hänga med" i löneutvecklingen.

  /Sara
  Sara

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.