Till senaste kommentaren

Rätt att arbeta hemifrån pga anhörig i riskgrupp?

Vilket åtagande har enskilda kommuner att följa rekommendationer från SKR?
I min kommun har jag fått svar att ingen dialog kommer att föras mellan anställd och arbetsgivare när det gäller att arbeta hemifrån pga anhörig i riskgrupp. Arbetsgivaren menar att ansvaret stannar vid den anställde.
Hanna (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • UPPDATERING:
  Med anledning av den tillfälliga rätt till ersättning som beslutats (se mer information i inlägget: Tillfällig rätt till tillfällig ersättning för dig som tillhör en riskgrupp) påverkas svaret nedan givetvis.

  Eftersom rätten till ersättning för personer i riskgrupp endast är tillfällig har redaktören dock beslutat att behålla svaret nedan.

  Det ska dock understrykas att SKR:s rekommendation är att :
  Om en medarbetare ingår i en riskgrupp för covid-19, enligt Socialstyrelsens definition, ska arbetsgivaren undersöka möjligheten för medarbetaren att arbeta hemifrån eller anpassa arbetsplatsen för att minska smittrisken.


  Hej,
  Det korta svaret på din fråga är att enskilda kommuner och andra arbetsgivare som är medlemmar i SKR inte är tvungna att följa rekommendationer som utfärdas av arbetsgivarorganisationen.

  Däremot är det självfallet så att rekommendationer från arbetsgivarorganisationens sida, eller för den delen från andra tunga instanser i vår omvärld, självklart ska anföras som tungt vägande argument i diskussioner man som skyddsombud, facklig eller för den delen som enskild anställd för med arbetsgivaren om hur en enskild fråga ska bedömas.

  Av den rapport som lämnades till Regeringen den 17 april framgår att Socialstyrelsen rekommenderar inte bara att riskgrupperna stannar hemma, utan också de som bor i samma hushåll som någon som tillhör en riskgrupp, och som har ett jobb där det är svårt att följa. 
  Vad innebär rekommendationen från SKR?

  På sin hemsida skriver SKR att;förtydligandet av de särskilda riskgrupperna från myndigheterna är ett bra stöd för arbetsgivare när man hanterar riskbedömningar och åtgärder gällande coronaviruset, men att det inte innebär att det nu finns en ensidig rätt för arbetstagaren att vara frånvarande från arbetet med anledning av att denne tillhör en riskgrupp. Samtidigt uttalas mycket tydligt att:
  Arbetsgivaren ska, även för de nu angivna riskgrupperna, fortsättningsvis arbeta förebyggande för att förhindra smittspridning och undvika ohälsa samt göra lämpliga förebyggande arbetsanpassningar. Detta sker genom dialog med arbetstagaren och tillsammans med skyddsombud, utifrån arbetsmiljölagen och tillämpliga föreskrifter, däribland AFS 1994:1.
  Men just gällande de särskilda riskgrupperna bör dessa individer i möjligaste mån förstås avgränsas från att arbeta där risken för att bli smittad och insjukna i covid-19 bedöms vara högre. Vilka anpassningar arbetsgivaren kan göra måste bedömas i varje enskilt fall, dels utifrån arbetstagarens behov, dels utifrån verksamheten som bedrivs och vilka förutsättningar den ger. Om arbetsgivaren gör bedömningen att arbete kan ske hemifrån, bör möjligheten nog särskilt övervägas som en temporär lösning. Det är arbetsgivaren som fattar sådana beslut och inte en ensidig rättighet för arbetstagaren.
   
  Utan ett läkarintyg på att den anhöriges läkare bedömer arbetstagarens arbete och utsatthet för smittrisk i arbetssituationen som en mycket hög riskfaktor för den anhöriges hälsa är det mot bakgrund av nuvarande regelverk – trots rekommendationen från SKR – svårt att driva igenom en arbetsanpassning som innebär arbete på distans i en verksamhet där arbetsplatsbaserat arbete är norm. Dock bedömer jag att anpassning av arbetet så att till exempel yttre tjänst undvikes absolut kan krävas med stöd av de nya riktlinjerna och rekommendationerna.

  Sammanfattningsvis kan alltså sägas att utifrån det regelverk som finns i dag har arbetstagaren inte rätt att arbeta hemifrån på grund av att man är i riskgrupp eller anhörig till person i riskgrupp.

  Icke desto mindre är arbetsgivaren ansvarig för att varje arbetstagare är trygg och säker på jobbet och oro är också en risk.
  • DIK anser därför att utifrån en helhetssyn och i synnerhet mot bakgrund av att Covid-19 klassats som en samhällsfarlig sjukdom är det också rimligt att även nära anhöriga som arbetstagaren sammanbor med tas med i riskbedömningen.
  Jag hoppas detta svar är till ledning för din och andra skyddsombuds dialog med arbetsgivare om riskbedömning och behov av förnyad riskbedömning i verksamheterna.

  OBS notera den inledande uppdateringen av svaret!
  Sara Chefsjurist
  (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.