Övertidsersättning

Jag är schemalagd måndag-fredag samt var fjärde lördag. Den veckan jag jobbar lördag tar jag ledigt på tisdagen. Vecka 12 var jag ledig på tisdagen, 17/3, inför att jag skulle arbeta på lördagen, 22/3. På torsdagen, 19/3, blev jag beordrad att även arbeta på söndagen, 22/3 och fick ta ledigt på fredagen, 19/3 därför. Nu undrar jag om jag är berättigad till övertidsersättning?

Kommentarer

 • Hej!
  Enligt det du skriver i din fråga har du arbetat två dagar och fått kompensation för dessa med två andra lediga dagar istället. Du skriver inte hur många timmar det har handlat om per dag, så i mitt svar utgår jag ifrån att du i vart fall inte har arbetat fler timmar än de du skulle ha arbetat de dagar du istället fick ledigt.

  Du har alltså kompenserats för de arbetade dagarna med andra lediga dagar istället. Det innebär att du alltså har arbetat samma antal timmar som vanligt, men på andra dagar och har således inte rätt till övertidsersättning.
  Då du har arbetat lördag och söndag har du dock enligt kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser (AB) som gäller för anställda inom Kommuner och Regioner rätt till OB-ersättning, men det är en annan sak än övertidsersättning.

  Du skriver inte vilka tider dina arbetspass började och slutade de olika dagarna.
  Enligt 14 § Arbetstidslagen framgår att:
  Arbetstagarna ska ha minst trettiosex timmars sammanhängande ledighet under varje period om sju dagar (veckovila). 

  Beroende på när dina pass började och slutade de olika dagarna kan du alltså ha fått en för kort veckovila.
  Enligt 14 § 3st Arbetstidslagen kan
  Avvikelse från första stycket får göras tillfälligtvis, om det föranleds av något särskilt förhållande som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren. 

  Det innebär att om du inte fick 36 timmars sammanhängande veckovila och ditt extra pass exempelvis berodde på att kollegor blivit sjuka, kan det ändå ha varit tillåtet att göra så eftersom det enbart var tillfälligtvis. Upprepas detta så prata gärna med det lokala facket om det finns ett på din arbetsplats, eller hör annars av dig till oss.
  Linnea Förbundsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.