Till senaste kommentaren

Kan man bli korttidspermitterad som offentligt anställd?

Jag har letat i FAQ:n och hittar information om korttidspermittering, men ser att den gäller endast privatanställda. Därför undrar jag vad det är som gäller för offentliganställda? Till exempel: Vilket avtalsskydd har vi som anställda vid ett universitet? Vad händer vid långvarig stängning och därmed brist på arbetsuppgifter? Kan vi behöva gå ner i lön? Kan vi bli permitterade/varslade?

Kommentarer

 • Hej,
  Av lagen om korttidsarbete (den lag i vilken utgångspunkterna för korttidspermittering regleras) anges uttryckligen att de statliga myndigheterna samt även regioner, kommuner och kommunalförbund är undantagna från lagens tillämpningsområde. Det vill säga stödet till arbetsgivare att permittera med bidrag från staten är inte tillämpligt i offentlig sektor.

  Det innebär att om Universiteten stänger ner länge och det faktiskt skulle uppstå arbetsbrist så skulle det behöva hanteras på annat sätt än med permittering. I första hand ska ni då kunna få andra arbetsuppgifter som ni kan utföra istället, finns det inte några sådana arbetsuppgifter kan det slutligen bli fråga om att arbetsgivaren behöver säga upp personal.

  Även om vi inte hört att det förekommer inom någon offentlig verksamhet skulle det - teoretiskt - kunna bli aktuellt att arbetsgivaren tillfälligt vill omreglera anställningarna så att arbetstiden minskas, t.ex. att alla som arbetar heltid i stället går ner på en lägre tjänstgöringsgrad. Viktigt att framhålla är att samtliga sådana propåer från arbetsgivaren ska förhandlas och att vi bestämt avråder alla medlemmar från att frivilligt gå ner i tid eftersom innebär uppenbara risker i förhållande till ersättningsnivåer från arbetslöshetsförsäkringen och socialförsäkringen.

  Det kan inte uteslutas att neddragningar och uppsägning på grund av arbetsbrist kan komma i spåren av den kris pandemin innebär. I sådana fall gäller precis som i vanliga fall reglerna om förhandlingsskyldighet avseende förändringen, kraven på turordning och omplacering samt rättigheterna till uppsägningstid och stödet från omställningsavtalet oinskränkt.

  Det statliga omställningsavtalet innehåller ett omfattande skyddsnät i händelse av sådana omstruktureringar. Det är rimligt att tro att universiteten kommer göra allt de kan för att inte behöva säga upp personal utan i första hand försöka lösa det på andra sätt.
  DIK

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.