Röd dag infaller på en helg

Hej,
Har DIK medlemmar rätt att ta ut en extra semesterdag när nationaldagen infallen på en lördag?

Mvh Alexandra
(Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej,
  Det finns inga allmänna regler (ex i lag om allmänna helgdagar) om att anställda ska kompenseras med ledig tid de år nationaldagen infaller på det som annars är en arbetsfri dag. I flera kollektivavtal finns det däremot regler om att anställda ska kompenseras de år som nationaldagen infaller under veckoslutet.

  På arbetsplatser som är bundna av kollektivavtal rekommenderas därför genomläsning av det aktuella avtalets bestämmelser.

  På dik.se under fliken "om oss" kan du hitta lagar och kollektivavtal som gäller.
  • För den kommunala sektorn står angivet angivet i Allmänna bestämmelser i kap. 4 §13 Mom.2 att en ledig arbetsdag ges under kalenderåret. Arbetstagarens önskemål om när detta ska förläggas ska tillgodoses om det är förenligt med verksamhetens krav.
  • För den statliga sektorn står angivet i Villkorsvtal-T, avsnitt A 7§, att parterna kommit överens om att lokala parter ska bestämma om kompensation för den ökning av arbetstiden som uppstår när nationaldagen infaller på en lördag eller söndag jämfört med när annandag pingst var helgdag. Om lokala parter inte kan enas om en lösning ska arbetstagaren de år nationaldagen infaller en lördag eller söndag ges sammanhängande ledighet som motsvarar en arbetsdag. Arbetsgivaren och arbetstagaren ska träffa överenskommelse om förläggning av ledigheten. I det fall det inte tidigare är reglerat ska lokala parter reglera vilken ersättning som ska utgå vid arbete på nationaldagen.
  På arbetsplatser utan kollektivavtal finns som sagt ingen särskild rätt till kompensationsledighet men arbetsgivaren kan ändå ge beviljad ledighet.
  DIK

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.