Till senaste kommentaren

Mycket hög arbetsbelastning inom kommunikation offentlig sektor

Coronakrisen slår hårt mot landets små kommuners kommunikationsenheter. Hos mig är vi tre + mig som strateg vilket får anses vara många. Grannarna har en. Jag har jobbat 8-20 under flera veckor. Det finns ingen direkt förstärkningskompetens i organisationen att kalla in. Vi kavlar upp ärmarna, men jobbar nu i olika skift mån-sön med informationskriget. Gäller särskilda regler i en så här speciell situation?

Kommentarer

 • Det är viktigt att komma ihåg är att redan inom ramen för ordinarie regelverk i kollektivavtalet finns regler som ska tillämpas i den extrema situationen coronapandemin innebär för vissa verksamheter och arbetsuppgifter. Vi pratar här om regler om såväl övertidsersättning som till exempel beredskap och säkerställande av tillräcklig mängd veckovila med mera.

  Det är viktigt att du har en löpande dialog med din chef och att det är tydligt att de mängder arbete som avkrävs från din sida nu inte hanteras inom ramen för till exempel flex eller liknande.
  • Du behöver få klarhet i att det handlar om övertidsarbete och att det ska kompenseras som sådant.
  • Du har rätt till elva timmars nattvila per dygn och 36 timmars veckovila. Och under en genomsnittsperiod om fyra månader får inte din sammanlagda arbetstid genomsnittligt överstiga 48 timmar per vecka.

  Hur viktigt det än är att i kristider ställa upp för varandra och för sin arbetsgivare, vill vi i sammanhanget lyfta betydelsen av att överlåta åt arbetsgivaren att fatta formella beslut om ändrade merarbete, ändrade arbetstider och så vidare. Först genom ett sådant formellt beslut kan du som enskild veta om du får extra kompensation eller inte. Och först genom formellt beslut uppnås dessutom tydlighet i arbetsgivarens arbetsmiljöansvar gentemot såväl dig som övriga medarbetare.
  • Dock behöver också understrykas att vi starkt avråder från att vägra. Att vägra arbete på övertid arbetsuppgifterna kan få allvarliga konsekvenser för din anställning.

  Om kommunen du arbetar i aktiverar det så kallade krislägesavtalet kan ett antal mycket specifika regler börja gälla. 
  • Bland annat vidgas möjligheterna för arbetsgivaren att omplacera personal även utanför ramen för det egna anställningsavtalet, begränsningar för beräkning av maximal tillåten arbetstid under en viss period justeras så att det blir möjligt att få ut mer arbete av varje anställd utan att bryta mot arbetstidsreglerna. 
  • Och – inte minst viktigt; extra ersättning ges till berörda medarbetare. 
  • Observera att förflyttning av personal alltid ska  förhandlas med facket.

  Kontakta alltid lokalfacklig företrädare eller vår medlemsservice/DIK Direkt om du är tveksam kring din arbetsskyldighet.


  DIK

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.