Till senaste kommentaren

Riskbedömning corona - missat någon viktig föreskrift eller AFS?

Hej!
Jag är huvudskyddsombud och arkeolog på [redigerat] och lobbar för fullt för att chefer och skyddsombud på de olika enheterna ska göra riskbedömningar för personalen inför en potentiell öppning av verksamheten, vi har stäng nu.

Vi använt oss av följande material inför riskbedömningar: AFS:arna 2018:4, 2001:1 och 2003:4 (SAM skriftliga instruktioner vid riskklass 3), Smittskyddslagen (2004:168, 2004:255) samt Folkhälsomyndighetens rekommendationer HSLF-FS 2020:12 (utgavs 8 april, kompletterar HSLF-FS 2020:9). Har vi missat någon viktigt föreskrift?

När risken att smittas av corona ansågs hög, kontaktade jag folkhälsomyndigheten, eftersom jag undrade om man kringgick AMV:s föreskrifter (för löntagare) när det gäller smittsamma sjukdomar. (t. ex. smittbärarpenning, AG ska anmäla allvarligt tillbud om man smittats av corona m.m.).

mvh Petra

Kommentarer

 • Hej,
  Arbetsmiljöverkets temasida om Coronaviruset  finns tydlig information om hur en riskbedömning ska göras samt om smittrisker vid corona med mera.

  Där finns sammanställningar och länkar till samtliga föreskrifter samt checklistor som ger ledning för systematiskt arbetsmiljöarbete, riskbedömning och anpassning samt skyddsutrustning i arbetsmiljön. Här vill jag slå ett särskilt slag för checklistorna, eftersom de ger god vägledning för hur riskbedömningen som sådan bäst görs, men också ger ett bra stöd för både arbetsgivaren och för er förtroendevalda i att föra en öppen, konstruktiv och lösningsorienterad dialog. 

  Läs även mer här om Coronaviruset. Vad kan krävas av arbetsgivaren? samt  Vad gäller om smitta finns där arbete ska utföras?  I vårt inlägg om Hur kan risker för smittspridning på bibliotek minimeras? ges en del konkreta exempel på hur anpassningar av arbetsmiljön kan se ut.

  Det kan inte sägas nog många gånger så därför kopierar jag även in några saker från inläggen som jag nyss hänvisat till.
  • Förändringar och anpassningar kommer behöva se olika ut på olika ställen då förutsättningarna varierar. Ny kunskap om coronaviruset och sjukdomen covid-19 kan också innebära att undersökningar, riskbedömningar och åtgärder behöver omprövas oftare än annars.
  • Det är också viktigt att framhålla det nya coronaviruset för med sig fler risker i arbetsmiljön än själva smittrisken. Exempel på en sådan risk är den oro arbetstagare känner, som också behöver undersökas, riskbedömas och åtgärdas.

  Vad gäller din sista fråga; kravet på dokumentation och anmälan om allvarliga tillbud kan kort sägas följande.

  Arbetsgivaren är skyldig att dokumentera exponering för smitta
  • som har konstaterats via provtagning och
  • det står klart att exponeringen beror på ett tillbud eller olycka i samband med arbetstagarens arbetsuppgifter.

  Arbetsgivaren ska även anmäla allvarliga tillbud när arbetstagare exponerats för eller smittats av allmänfarliga sjukdomar i arbetet, som covid-19, till Arbetsmiljöverket enligt arbetsmiljölagen. Anmälan ska göras:

  • för arbetstagare som har arbetsuppgifter där det finns risk för smitta.
  • när något brustit i arbetsgivarens system för att förebygga risker.
  • om det kan konstateras att arbetstagaren har utsatts för smitta, eller smittats, i sitt arbete och inte privat.
  På Arbetsmiljöverkets temasida om Corona finns en egen avdelning för just detta ormråde; Dokumentation och allvarligt tillbud vid covid-19

  Vill avslutningsvis tacka dig och alla våra skyddsombud och lokalfackliga för det arbete ni utför. Ni gör skillnad!
  Sara Luthander Chefsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.