Måste en tjänst utannonseras?

Hej! Jag arbetar i ett kommun/biblioteket. Vi har i två års tid endast haft en tf. förvaltningschef som haft en viss tid i sin tänst/uppdrag att även ansvara för biblioteket alltså bibliotekschef. Nu har det nyanställts en förvaltningschef på heltid och hon som var tf. ska gå över till att vara bibliotekschef på 60 %.
Vi som arbetar på biblioteket ifrågasätter att inte tjänsten utannonseras utan går till den person som haft tf. förvaltningstjänst nu blir 60% bibliotekschef.
Hon har aldrig sökt tjänst i kommunen utan plockades in akut september 2017 och hon är nöjd med att nu övergå till en 60% tjänst. Vi tror att tjänsten inte utannonseras för då måste den bli 100% enligt kommunens policy med heltidstjänster.

Kommentarer

 • Hej!
  Frågan du lyfter är en viktig facklig fråga och den bör adresseras till arbetsgivaren.

  Även om det inte finns ett absolut krav på att alla tjänster som tillsätts ska utlysas så är det DIK:s uppfattning att arbetsgivare vid tillsättning av chefstjänster alltid ska ha en gedigen kravspecifikation för vilka kvalifikationer och kompetenser man vill se hos den chef man avser att rekrytera, oavsett om det sker med intern- eller extern rekrytering.

  Dessutom ska tillsättning av chefstjänster alltid mbl-förhandlas (eller samverkas om det finns samverkansavtal) med de lokala facken. Det är självfallet då inte bara det färdiga tillsättningsbeslutet som ska tas upp i dialog med arbetstagarna utan förstås är det viktigt att just kravspecifikationen är en fråga som arbetsgivaren får inspel på från de som arbetar i verksamheten.

  Det hörs ju som ganska anmärkningsvärt om en arbetsgivare har en heltidspolicy och sedan låter bli att extern rekrytera för att undvika policyns tillämpning.

  Ta upp frågan om hur det gått till med dialog om kompetensprofil och förhandling av tillsättning med era lokala fackliga företrädare. Ni kan också kontakta vår medlemsservice via fraga@dik.se

  (PS jag har redigerat ditt inlägg och anonymiserat vilken arbetsgivare som avses.)

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.