Till senaste kommentaren

Krav på semesteravräkning vid uppsägning?

Företaget jag arbetar på vill att vi tar ut vår i stort sett all vår semester denna sommar (eftersom vi har för lite att göra pga av Covid-19) - dels sedan tidigare sparade dagar men även de 30 nya dagar jag får i maj - som egentligen är en förskottssemester eftersom jag inte tjänat i dem ännu. 1) Kan de tvinga mig till det? 2) Om jag går med på det men blir uppsagd senare i höst, blir jag återbetalningsskyldig då för årets 30 semesterdagar? Eller gäller inte den avräkningen i i de fall företaget står för uppsägningen?

Kommentarer

  • Hej,
    Arbetsgivaren har en skyldighet att förlägga den så kallade huvudsemestern till sommarmånaderna juni-juli-augusti om man inte uttryckligen överenskommer om annat med arbetstagaren, och därmed har arbetsgivaren också en rättighet att lägga ut fyra veckors semester under sommarmånaderna. I övrigt kan arbetsgivaren inte ensidigt tvinga en arbetstagare att ta ut mer semester än så och därmed heller inte sparade dagar.

    Om det gått mer än fem år sedan du tog emot förskotssemestern har arbetsgivaren inte rätt att kräva åter förskottet om anställningen upphör. Om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist har arbetsgivaren inte rätt att kräva åter semester du uppburit i förskott även om det gått kortare tid än fem år. Dock finns det ett - i sammanhanget mycket viktigt undantag från denna regel - och det gäller uppsägningar i samband med konkurs. Om du sägs upp på grund av att arbetsgivaren försatts i konkurs under femårsperioden ska semesterersättningen minskas med i förskott mottagen semesterlön.

    Detta betyder att försiktighet bör iakttas i förhållande till uttag av förskottssemester när det finns risk för arbetsgivarens konkurs med i bilden.

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.