Till senaste kommentaren

Koncentrerad deltid - ledig 1 vecka / månad

Jag arbetar i tjänstesektorn (kommunalägt bolag) och har ett arbete där jag utan problem kan fördela mina arbetsuppgifter över tid.

Jag skulle vilja gå ner och arbeta deltid (75%). Men jag skulle vilja koncentrera ledigheten till en hel vecka varje månad. Inte en dag per vecka utan fem dagar per månad.

Kan man göra så?

Kommentarer

 • Hej Hanna,
  Det finns ingen generell rättighet att gå ner i tid och arbeta deltid med en lägre tjänstgöringsgrad än den du är anställd på. Däremot innehåller bland annat föräldraledighetslagen vidsträckta rättigheter till just det.

  Ser man till exempel till föräldraledighetslagens skrivningar om nedgång till 75 procent tjänstgöringsgrad säger lagen att "Vid förkortning av arbetstid får ledigheten spridas över arbetsveckans samtliga dagar eller förläggas till viss eller vissa av arbetsveckans dagar." Lagen ger alltså inget uttryckligt stöd för det arbetstidsupplägg du eftersträvar, att vara ledig var fjärde vecka helt och hållet.

  Det framgår inte av din fråga om det är föräldraledighet som är skälet eller om du önskar vara tjänstledig av andra skäl. Oavsett kommer frågan om det upplägg på ledigheten som du önskar att bli en fråga som helt och hållet bygger på en överenskommelse mellan arbetsgivaren och dig. Man skulle kunna tänka sig att det var studier som låg bakom behov av tjänstledighet och skulle studierna vara upplagda på ett sätt att ledighet med det upplägg du beskriver krävdes så skulle en rätt till det kunna föreligga.

  Men som svar på din fråga; det finns ingen generell rätt att förlägga deltidstjänstgöring på det sätt du beskriver. Men - vilket är viktigt att framhålla - det finns heller inget som förbjuder arbetsgivaren att bevilja sådan ledighet.

  Troligen kommer arbetsgivaren vilja ha en dialog om bakgrunden till dina önskemål.
  Mitt råd till dig blir därför att ta upp frågan med arbetsgivaren och helt enkelt ansöka om ledighet på det sätt som skulle bli bäst för dig.

  Vänliga hälsningar/

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.