Kan man vägra en uppgift

Har utsetts att ingå i en arbetsgrupp för ändrade rutiner. Vill inte vara med i  gruppen eftersom jag tycker chefernas förslag är helt vansinnigt. Kan jag vägra?

Kommentarer

 • Hej,
  Typiskt sett kan man inte vägra utföra arbetsuppgifter eftersom det riskerar att anses som arbetsvägran vilket kan leda till att man förlorar jobbet på sikt. Arbetsgivaren leder och fördelar arbetet och man kan alltså inte vägra med mindre än att det är risk för livsfara eller liknande allvarliga konsekvenser.

  Däremot finns det absolut ingenting som förbjuder att du frågar om det finns möjlighet att låta någon annan utföra just den här arbetsuppgiften och du i stället tar andra uppgifter, eftersom du anser att förslaget som man ska utarbeta rutinerna för inte är till gagn för verksamheten. (Kan finnas en poäng i att undvika klassificeringen vansinnigt...)

  • Men för att vara tydlig:
   Du kan inte vägra att ingå i gruppen om du uppmanas till det av din chef.
  Kanske kan det finnas fördelar med att ingå i gruppen framför att stå utanför den? Genom att gå in i detaljnivå för förslagets genomförande kan det finnas möjligheter att förändra inriktningen genom att visa vilka konsekvenser det blir. Något som oftast blir synligt först genom utarbetandet av rutinerna.


  Sara

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.