Kan man vägra en uppgift

Har utsetts att ingå i en arbetsgrupp för ändrade rutiner. Vill inte vara med i  gruppen eftersom jag tycker chefernas förslag är helt vansinnigt. Kan jag vägra?

Kommentarer

 • Hej,
  Typiskt sett kan man inte vägra utföra arbetsuppgifter eftersom det riskerar att anses som arbetsvägran vilket kan leda till att man förlorar jobbet på sikt. Arbetsgivaren leder och fördelar arbetet och man kan alltså inte vägra med mindre än att det är risk för livsfara eller liknande allvarliga konsekvenser.

  Däremot finns det absolut ingenting som förbjuder att du frågar om det finns möjlighet att låta någon annan utföra just den här arbetsuppgiften och du i stället tar andra uppgifter, eftersom du anser att förslaget som man ska utarbeta rutinerna för inte är till gagn för verksamheten. (Kan finnas en poäng i att undvika klassificeringen vansinnigt...)

  • Men för att vara tydlig:
   Du kan inte vägra att ingå i gruppen om du uppmanas till det av din chef.
  Kanske kan det finnas fördelar med att ingå i gruppen framför att stå utanför den? Genom att gå in i detaljnivå för förslagets genomförande kan det finnas möjligheter att förändra inriktningen genom att visa vilka konsekvenser det blir. Något som oftast blir synligt först genom utarbetandet av rutinerna.


  Sara Luthander Chefsjurist
 • Jag har en liknande fråga: har fått en arbetsuppgift som inte ingår i min rollbeskrivning och som jag anser att jag har för lite kunskap om. Skulle jag göra denna uppgift på ett sätt som jag känner mig trygg i, behöver jag lägga oproportionerligt med tid på det vilket går på bekostnad av mina egentliga uppgifter. Har tagit upp det med chefen flera gånger men hon vill att jag fortsätter med extrauppgiften. Finns det inte någon begränsning för vad man behöver göra med tanke på vad man har kommit överens om att ens ansvarsområde är?
  Clara
 • Tack för din fråga.
  Utgångspunkten för vad dina arbetsuppgifter ska vara är självklart ditt anställningsavtal och din arbetsbeskrivning. Men din arbetsgivare har en ganska långtgående arbetsledningsrätt vilket innefattar en rätt att leda och planera arbetet. Om du vägrar att utföra arbetsuppgifter som du har fått från din arbetsgivare så kan detta utgöra arbetsvägran vilket utgör saklig grund för uppsägning även om dessa inte uttryckligen framkommer av din arbetsbeskrivning.

  Med det sagt så finns det vissa undantag. Din arbetsskyldighet omfattar endast sådant som faller inom arbetsgivarens naturliga verksamhetsområde, vilket innebär inom kollektivavtalets tillämpningsområde. Det innebär med andra ord att en tjänsteman normalt inte är skyldig att utföra arbete som faller inom arbetares kollektivavtal och tvärtom. Därutöver gäller arbetsskyldigheten inom arbetstagarens allmänna yrkeskvalifikationer, och med detta menas i stort sett bara det att det inte ska krävas någon genomgripande omskolning av arbetstagaren för att denne ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.

  Min bedömning är att den situation som du har beskrivit faller inom din arbetsskyldighet och att du därför inte kan vägra att utföra arbetsuppgiften. Däremot så ska du vara tydlig med din chef att du tycker att den egentligen är för svår för dig och att det finns risk för att dina ordinarie arbetsuppgifter blir lidande och att du behöver tydliga prioriteringsmandat från din chef.

  Hoppas du fick svar på din fråga.
  Carina

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.