K7 i krisledning

Hej.
Med anledning av Covid-19 är jag i rollen som kommunikatör schemalagd som K7 i min förvaltnings lokala krisledning i kommunen där jag är anställd.
Vad jag fått till mig från HR så finns det ingen särskild ersättningsmodell för stabsarbete. Vad jag undrar är vad jag bör förvänta mig från min arbetsgivare de veckor då jag är i tjänst som K7 (schemalagd fram till juni dagsläget)? Jag är ju i någon slags beredskap och förväntas vara tillgänglig för arbete, som jag förstår det, både kvällar och helger när jag är i tjänst som K7.
Jag går på ett flexavtal och har inte bortförhandlad övertid.

Kommentarer

 • Hej,
  Det är viktigt att komma ihåg är att redan inom ramen för ordinarie regelverk i kollektivavtalet finns regler som ska tillämpas i den extrema situationen coronapandemin innebär för vissa verksamheter och arbetsuppgifter. Vi pratar här om regler om såväl övertidsersättning som till exempel beredskap och säkerställande av tillräcklig mängd veckovila med mera.

  Det är viktigt att du har en löpande dialog med din chef och att det är tydligt att de mängder arbete som avkrävs från din sida nu inte hanteras inom ramen för till exempel flex eller liknande.
  • Utifrån vad du skriver är det viktigaste att du får klarhet i att beredskapen faktiskt är schemalagd och berättigar till ersättning enligt kollektivavtalet.
  • Du behöver också få klarhet i att det handlar om övertidsarbete för det fall att du behöver rycka in och arbeta under tid du är i beredskap och att det ska kompenseras som sådant.
  • Du har rätt till elva timmars nattvila per dygn och 36 timmars veckovila. Och under en genomsnittsperiod om fyra månader får inte din sammanlagda arbetstid genomsnittligt överstiga 48 timmar per vecka.
  • Tiden i beredskap är inte betraktad som arbetstid i genomsnittsberäkningen. Däremot behöver man i schemaläggningen av beredskap ta höjd för att veckovilan går att garantera när arbete aktualiseras under beredskap.

  Hur viktigt det än är att i kristider ställa upp för varandra och för sin arbetsgivare, vill vi i sammanhanget lyfta betydelsen av att överlåta åt arbetsgivaren att fatta formella beslut om ändrade merarbete, ändrade arbetstider och så vidare. Först genom ett sådant formellt beslut kan du som enskild veta om du får extra kompensation eller inte. Och först genom formellt beslut uppnås dessutom tydlighet i arbetsgivarens arbetsmiljöansvar gentemot såväl dig som övriga medarbetare.
  • Dock behöver också understrykas att vi starkt avråder från att vägra. Att vägra arbete på övertid arbetsuppgifterna kan få allvarliga konsekvenser för din anställning.

  Om kommunen du arbetar i aktiverar det så kallade krislägesavtalet kan ett antal mycket specifika regler börja gälla.
  • Bland annat vidgas möjligheterna för arbetsgivaren att omplacera personal även utanför ramen för det egna anställningsavtalet, begränsningar för beräkning av maximal tillåten arbetstid under en viss period justeras så att det blir möjligt att få ut mer arbete av varje anställd utan att bryta mot arbetstidsreglerna.
  • Och – inte minst viktigt; extra ersättning ges till berörda medarbetare.
  • Observera att förflyttning av personal alltid ska förhandlas med facket.

  Kontakta alltid lokalfacklig företrädare eller vår medlemsservice/DIK Direkt om du är tveksam kring din arbetsskyldighet.
  DIK

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.