Till senaste kommentaren

Juridisk fråga om ansvar administratörsroll Facebook och instagram

Hej!
Jag arbetar som marknadskommunikatör på ett företag som bland annat riktar sig mot verksamma inom äldreomsorg och socialt arbete. En av mina arbetsuppgifter är att annonsera på Facebook och Instagram för företagets räkning. För att kunna annonsera på FB så måste annonsören (jag) ha ett personligt konto på FB, även fast det är företaget som är avsändaren.

FB har nu infört en ny regel gällande annonsering som rör sociala frågor, val eller politik (https://www.facebook.com/business/help/167836590566506 ) som innebär att administratören av företagets annonskonto (som är kopplat till den personliga kontot) måste gå igenom en auktoriseringsprocess/ansvarsfriskrivning.

Det här är som jag förstår av två anledningar; dels att FB vill visa att de tar tag i frågan om tveksamma avsändare till inlägg, dels att de genom att jag fyller ansvarsfriskrivningen gör att FB inte kan sägas ha ngt ansvar för de inlägg jag gör.

Det här är antagligen bra, men nu till min fråga: kan jag (och inte företaget jag är anställd på) på något sätt bli ansvarig (och bötfällas)för ett inlägg? Eftersom auktoriseringen och ansvarsfriskrivningen är kopplad till mig personligen? 

(Det är inte så troligt att det händer, men ett tänkbart scenario skulle kunna vara att till exempel en bild som vi inte längre har upphovsrätt till skulle kunna slinka igenom.)
Krånglig sak, och svår att beskriva, vore väldigt tacksam för svar!

Vänliga hälsningar,
Annica

Kommentarer

 • Hej
  Vilken intressant och väldigt aktuell fråga!
  Precis som du säger kräver Facebooks regler att man har ett personligt konto knutet till en företagssida. Facebook har även en regel om att man inte får ha flera olika personkonton, dvs man kan inte ha ett privat och ett för arbetet.

  Det du skriver och lägger upp för din arbetsgivares räkning på arbetsgivarens företagssida görs dock inte med ditt namn och din profilbild, så det är bara Facebook som kan se att det är du som är knuten till den.

  Det du lägger upp på företagssidan gör du dessutom som en del i din tjänsteutövning och i din roll som anställd. Om du genom ”fel eller försummelse”, dvs. om du av misstag, orsakar skada i form av att du exempelvis råka lägga upp en bild på företagssidan som ni inte har rättigheterna till, framgår det av Skadeståndslagens 3 kap 1§ att det är din arbetsgivare som är skyldig att betala ett eventuellt skadestånd.

  En brasklapp är på sin plats i sammanhanget. För detta innebär inte att du aldrig kan bli ansvarig för ett fel i tjänsten som orsakar skada på något sätt... Skadeståndslagen innehåller en reglering för när en arbetstagare kan bli personligt ansvarig. Dessa används dock väldigt sällan, eftersom det av Skadeståndslagen 4 kap 1 § framgår att det krävs ”synnerliga skäl” för att en arbetstagare ska bli personligt ansvarig. Detta innebär att det i stort sett krävs att felet du gjort är grovt och av sådant slag att du ”gjort det med flit” och/eller vid upprepade tillfällen för att du ska bli personligt ansvarig.

  Hoppas detta ger dig vägledning!

  Hälsar Linnea DIK:s förbundsjurist.


  Kopia av lagrummen i skadeståndslagen;

  Skadeståndslagen 3 kap 1 §
  Den som har arbetstagare i sin tjänst skall ersätta
  1. personskada eller sakskada som arbetstagaren vållar genom fel eller försummelse i tjänsten,
  2. ren förmögenhetsskada som arbetstagaren i tjänsten vållar genom brott, och
  3. skada på grund av att arbetstagaren kränker någon annan på sätt som anges i 2 kap. 3 § genom fel eller försummelse i tjänsten.
  Skadeståndslagen 4 kap 1 §
  För skada, som arbetstagare vållar genom fel eller försummelse i tjänsten, är han ansvarig endast i den mån synnerliga skäl föreligger med hänsyn till handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidandes intresse och övriga omständigheter.
  Sara Luthander Chefsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.