Varslad till följd av pandemins effekter på ekonomin, vad händer nu?

Till att börja med vill vi bara förtydliga att varsel i formell mening innebär att arbetsgivaren anmäler till Arbetsförmedlingen att uppsägning av fler än fem personer är att vänta från företaget. I dagligt tal avses med varsel ibland även att kalla de fackliga organisationerna till förhandlingar om arbetsbrist. Ibland kallas slutligen också informationen till medarbetarna om kommande neddragningar för varsel.
Även om coronapandemin är en extraordinär situation är det viktigt att komma ihåg att våra lagar och reglerna i kollektivavtalen ändå gäller.
Oavsett om det är nu under pågående pandemi eller annars som arbetsgivaren behöver göra förändringar och minska antalet anställda finns det regler som måste följas. Besluten ska tas i en viss ordning och berörda fackliga organisationer ska vidtalas och vara med i processen.

Det är naturligt att känna oro när man får veta att man blivit varslad, men kom ihåg att det inte är det samma som att bli uppsagd.I vårt utförliga inlägg Vad gäller vid neddragningar och uppsägning på grund av arbetsbrist kan du läsa steg för steg vad som gäller vid neddragning på grund av arbetsbrist.

Just nu i den extraordinära tid vi befinner oss i har ett flertal åtgärder vidtagits för att så långt det bara går stötta individernas och företagens möjligheter att så opåverkade som möjligt komma ut väl på andra sidan pandemin.  
Stöd av Trygghetsråd för omställningen vid arbetsbrist
Om din arbetsgivare har kollektivavtal ingår ofta ett så kallat omställningsavtal. Det innebär att du som uppsagd kan få stöd av ett trygghetsråd. Stödet kan vara både i form av coachning inför att hitta nytt jobb men även ekonomiskt stöd.

Vilket trygghetsråd beror på vilket kollektivavtal arbetsgivaren är bunden av. I vårt avtalsarkiv kan du se de vanligaste omställningsavtalen och länkar till respektive trygghetsråd.
 
Coronakrisen kommer inte vara för evigt
  • Det är viktigt att tänka att coronakrisen inte kommer att vara för evigt. Företagen kommer återhämta sig och nya arbetstillfällen kommer.
  • Glöm inte bort att du vid uppsägning på grund av arbetsbrist har företrädesrätt till återanställning.

Företrädesrätt
Under förutsättning att du vid uppsägningstillfället har varit anställd hos arbetsgivaren i mer än 12 månader under de senaste tre åren har du vad som kallas företrädesrätt till återanställning hos arbetsgivaren.

Företrädesrätten innebär att arbetsgivaren när det uppstår vakanser, dvs lediga jobb, först ska pröva om tidigare uppsagda på grund av arbetsbrist har tillräckliga kvalifikationer för det lediga jobbet innan det är ok att anställa någon utifrån.

Företrädesrätten gäller från det att det står klart att du kommer bli uppsagd och fram till dess att nio månader förflutit efter att din anställning upphört. Dvs hela uppsägningstiden och därefter ytterligare nio månader.

Det är viktigt att du meddelar arbetsgivaren att du gör anspråk på din företrädesrätt.Gör det skriftligt!
 
Glöm inte DIK:s karriärcoacher
Till sist vill vi slå ett slag för en av DIK:s mest värdefulla medlemsförmåner, möjligheten till karriärsamtal med en karriärcoach. Genom att vara medlem i DIK är det enkelt att logga in och boka en tid.

Är du inte medlem ännu?

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.