Jag är i riskgrupp och jobbar med besökare och kunder, vad gäller för mig?

Vi får många frågor från medlemmar och lokalfackliga om just detta att tillhöra en riskgrupp och arbeta med besökare och kunder, eller i övrigt ha ett kontaktyrke.

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska alla som tillhör riskgrupp försöka hålla sig hemma och undvika kontakter med andra i så stor utsträckning som möjligt. För den som arbetar på ett bibliotek eller annan arbetsplats där arbetet innebär möten med människor kan detta innebära både oro och väcka frågor om hur man ska agera.

DIK anseratt Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska följas. För den som tillhör en riskgrupp betyder det att i så stor utsträckning som möjligt jobba hemifrån. 
  • Den som har arbetsuppgifter som inte går att utföra hemifrån behöver därför ha en dialog med sin arbetsgivare för att se om det går att tillfälligt göra andra uppgifter, så att hemarbete blir möjligt.  
  • Om andra arbetsuppgifter som går att utföra hemifrån inte går att lösa behövs fortsatt dialog om andra möjligheter.  Ett alternativ  kan vara att lägga upp arbetet så att den som är i riskgrupp får arbeta väsentligt mer i inre istället för yttre tjänst. 
Det är viktigt att förändringen samverkas, dvs att det förs dialog mellan arbetsgivare, skyddsombud och anställda så verksamheten gör det bästa av situationen.Skulle arbetsgivaren säga nej till att under en period förändra arbetsuppgifterna har du som arbetstagare inte med stöd av nu gällande rekommendationer någon rättighet att kräva det.

Det är viktigt att arbetsgivaren gör en systematisk riskbedömning och ser över risker, är hemarbete inte möjligt, bör du fråga efter skyddsutrustning. Du bör även rådgöra med din behandlande läkare. Det är också mycket viktigt att arbetsgivaren systematiskt genomför uppdaterade riskbedömningar och reviderar handlingsplanerna vid behov.

Läs mer här om Coronaviruset. Vad kan krävas av arbetsgivaren samt  Vad gäller om smitta finns där arbete ska utföras?
   

Uppdatering:
Vi har uppdaterat med ytterligare inlägg relaterat till denna frågeställning:

Tillfällig rätt till tillfällig ersättning för dig som tillhör en riskgrupp
DIK (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.