Inlasning?

Min arbetsgivare menar att jag är för nära inlasning för att få jobba kvar, trots att jag bara arbetat drygt 11 månader. Stämmer det verkligen? (Har jobbar i lite varierande omfattning, mellan 80-100%)

Kommentarer

 • Hej,
  Tråkig inställning och - kanske - även en brist på kunskap hos din arbetsgivare.

  När man varit anställd hos en arbetsgivare i mer än 12 månader får man vad som kallas för "företrädesrätt". Det betyder att om ens anställning avslutas på grund av att det inte finns mer arbete att erbjuda hos arbetsgivaren och det sedan uppstår ett nytt behov hos denne (med arbetsuppgifter den tidigare anställde har kvalifikationer och kompetens att utföra); ska det nya arbetstillfället erbjudas till den med företrädesrätt framför att anställa någon ny utifrån. Om det är flera med företrädesrätt ska den med längst anställningstid komma i fråga i första hand.

  Tidigare var det detta som i första hand avsågs med begreppet "in-LAS-ning" och för det krävs alltså mer än 12 månaders anställning.

  Med in-LAS-ning menas numera dock den regel i LAS (lagen om anställningsskydd) som stadgar att om man varit anställd o mer än 24 månader på allmän visstidsanställning (eller mer än 24 månader som vikarie) ska ens anställning automatiskt övergå i en tillsvidareanställning.

  Om du arbetat nästan 12 månader, ja då kan du befinna dig på gränsen till att ha företrädesrätt. Och det är svårt att se vad som skulle vara besvärligt med det. Rimligen är det ju mycket bättre att få tillbaka en arbetstagare som redan kan jobbet om det dyker upp nya arbetstillfällen i verksamheten!

  Om du dock varit anställd i kortare än 12 månader och inte blir erbjuden förlängning finns det dessvärre inte så mycket att göra åt det. Med undantag förstås för om man skulle misstänka att det fanns diskriminerande inslag i beslutet.

  Hoppas detta besvarar din fråga.
  Sara Luthander Chefsjurist
 • Hej, jag undrar hur det fungerar med LAS om man arbetat som timanställd i varierande omfattning (somrarna/helgerna periodvis heltid, under terminen 20-40%), i 24 månader. Gäller LASreglerna här, och hur i så fall?
 • Hej,
  LAS gäller även med timanställning. Varje arbetstillfälle blir en dag när man räknar LAS-dagar. Endast om du blir inbokad flera dagar på en gång kan eventuella dagar mellan arbetstillfällena också bedömas som anställningstid. Det spelar ingen roll i vilken omfattning du arbetat vid respektive tillfälle utan det är antalet dagar med anställning som är avgörande.

  När du har varit anställd i mer än ett år (vilket som timanställd oftast är det samma som att ha arbetat) i mer än 365 dagar har du så kallad företrädesrätt till återanställning.

  När du har varit anställd i mer än två år (vilket som timanställd oftast är det samma som att ha arbetat) i mer än 730 dagar kan så kallad in-LAS-ning bli aktuell.

  För en mer exakt bedömning av just din situation rekommenderar jag dig att ta kontakt med vår medlemsservice/DIK Direkt  .
  Sara Luthander Chefsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.