Till senaste kommentaren

Hur många fackliga representanter kan man ha på en arbetsplats?

Hur många fackliga förtroendevalda/representanter kan man ha på en arbetsplats?

Kommentarer

 • Hej,
  Lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (förtroendemannalagen) vare sig rekommenderar eller begränsar egentligen något visst antal fackligt förtroendevalda som kan väljas på en arbetsplats.

  I förtroendemannalagen finns bestämmelser om rätt till ledighet för uppdraget. I lagen sägs dock att ledigheten inte får ha större omfattning än vad som är skäligt med hänsyn till förhållandena på arbetsplatsen samt att ledigheten inte får förläggas så att den innebär betydande hinder för arbetets behöriga gång (förtroendemannalagen 6 §). När det rör facklig verksamhet som rör den egna arbetsplatsen säger förtroendemannalagen dessutom att det ska vara fråga om betald ledighet.

  Just detta - att omfattningen ska vara i relation till förhållandena på arbetsplatsen - är den enda skrivning i lagen som ger någon ledning för begränsning av antalet förtroendevalda. Om det blir väldigt många kommer bestämmelserna om ledighet att begränsa möjligheterna att ge många betald ledighet för samma fråga eller för eftersom arbetsgivaren då kan neka ledigheten med hänvisning till att den blir oskäligt omfattande och medför betydande hinder.

  Det bästa är om antalet förtroendevalda kan bli så pass många att det går att bilda en vettig styrelse för den lokala föreningen och att det går att fördela uppdragen på ett bra sätt. Samtidigt ska det inte vara för många. Om det är väldigt många är det svårt att få igång ett fungerande styrelsearbete eftersom det kommer ta mer tid att administrera och internkommunicera styrelsearbetet och som sagt finns det risk att ledighetsbestämmelserna kan sätta käppar i hjulet för ett fungerande styrelsearbete om antalet lokalfackliga är alltför många.

  Hoppas detta besvarar din fråga!

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.