Till senaste kommentaren

Hur kan risker för smittspridning på bibliotek minimeras?

Bibliotek har en samhällsbärande funktion och därför anser DIK att de ska hållas öppna i så stor utsträckning som det är möjligt. Men det är även viktigt att minimera risker för att smitta sprids när människor besöker sina bibliotek.

Verksamheten bör därför aktivt verka för att i så stor utsträckning som möjligt möjliggöra alternativ till att besöka biblioteket. 
  • Det finns många exempel på kreativa lösningar från bibliotek runt om i landet, till exempel att packa bokkassar och erbjuda hemkörning, att synliggöra den digitala verksamheten eller att erbjuda bokcirkel via länk. Många kommuner berättar på sina respektive hemsidor om hur verksamheterna anpassas efter rådande läge för att nå besökarna på nya sätt och i sociala medier har olika grupper skapats för att dela tips och inspirera.

Åtgärder för att minska risk för smittspridning behöver självfallet genomföras i bibliotekens lokaler. 
  • Tydliga skyltar med uppmaning om att inte gå in om man har symptom, golvmarkeringar för att säkerställa tillräckliga avstånd  i köer och plexiglasskiva mellan besökare och personal är några exempel. Andra sätt är att möblera om med större utrymme mellan bokhyllor eller genom att ta bort sittgrupper så människor sitter längre ifrån varandra.

Förändringar och anpassningar kommer behöva se olika ut på olika ställen då förutsättningarna varierar. Ny kunskap om coronaviruset och sjukdomen covid-19 kan också innebära att undersökningar, riskbedömningar och åtgärder behöver omprövas oftare än annars.

Huvudmannen har det yttersta ansvaret för att se till att verksamheterna följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och bedriver verksamheten på ett säkert sätt, för såväl besökare som personal.

Det är också viktigt att framhålla det nya coronaviruset för med sig fler risker i arbetsmiljön än själva smittrisken. Exempel på en sådan risk är den oro arbetstagare känner, som också behöver undersökas, riskbedömas och åtgärdas.

Arbetsmiljöverkets temasida om Coronaviruset  finns tydlig information om hur en riskbedömning ska göras samt om smittrisker vid corona med mera.  Läs även mer här om Coronaviruset. Vad kan krävas av arbetsgivaren? samt  Vad gäller om smitta finns där arbete ska utföras?
DIK (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.