Till senaste kommentaren

Hemlighållande av vilka medarbetare som korttidspermitterats

Varför är inte arbetsgivaren öppen med vilka medarbetare som korttidspermitterats?
Jag uppfattar det som att det ligger en värdering i att hålla det hemligt, att just den specifika arbetstagaren som valts ut för korttidspermittering på något sätt inte är duglig.

Kommentarer

 • Hej,
  Jag vet faktiskt inte vad som ligger bakom ett sådant övervägande från arbetsgivarens sida.

  Frågan om en sådan slags "sekretess" kring graden av permittering liksom beslut om permittering som sådan indikerar att arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal. I annat fall krävs nämligen att mer än 70 procent av de anställda inom driftsenheten själva avtalar om korttidspermittering. Samtliga av dessa mer än 70 procent måste dessutom permitteras och de måste även gå ner i tid i lika omfattning. I sådant läge blir hemlighållande väsentligt svårare.

  Arbetsgivare ställs inför en stor utmaning när situationen blir sådan att man är tvungen att skära i kostnaderna för att kraftsamla i förhoppning att ändå klara sig igenom den påfrestning pandemin innebär för så många verksamheter. När arbetsgivaren har kollektivavtal finns som sagt en möjlighet att permittera olika mycket samt att helt låta bli att permittera vissa.

  Det är ofrånkomligt att kostnaderna samt lönsamheten i verksamheten påverkar dessa överväganden.  Som ett exempel; En säljare som drar in nya affärer kanske - i det läget - anses som mer behövd just här och nu än en super specialist som arbetar mot en typ av uppdrag som för närvarande inte pågår i verksamheten. Det betyder inte att den ene är mer duglig än den andre. Det betyder kanske mer bara att den enes kompetenser är de mest behövda just nu.

  En anledning jag skulle kunna tänka mig - vilket dock är mer en spekulation från min sida - är att arbetsgivaren delvis ser det på sätt som du är inne på, dvs. som indirekt kopplat till lön och prestation och värdering av den enskilde medarbetaren. Om så är fallet kan effekten bli att arbetsgivaren bedömer det som känsligt och personligt att vara mer transparent med sina affärsmässiga överväganden relaterat till lönsamhet hos var och en av de anställda.

  Här är det viktigt att analysera hur det är "i vanliga fall" i företaget.
  • Är arbetsgivaren mer eller mindre kommunikativ nu när permittering pågår? 
  • Hur brukar arbetsgivaren annars informera om affärsöverväganden och verksamhetens ekonomiska utveckling? 
  Det enklaste sättet är kanske att lyfta frågan med arbetsgivaren och be hen berätta om hur visionen inför framtiden ser ut och vilka överväganden som görs för att på bästa sätt möta upp den ekonomiska utmaningen pandemin innebär för verksamheten.

  Permittering ska självklart göras sakligt och på affärsmässiga grunder. Det viktigaste är att de som blir permitterade får klarhet i hur arbetsgivarens överväganden sett ut.
  • Det är också mycket viktigt att hålla i minnet att arbetsgivare med kollektivavtal behöver träffa ett lokalt kollektivavtal om korttidsarbete med facket. 
  Det betyder att arbetsgivare inte kan permittera utan att på något sätt motivera sig!


 • Fantastiskt bra svar! Tusen tack Sara.
 • Tack för återkoppling Mimi. Frågan är halva svaret!

  DIK

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.