Fördröjd rekrytering

Hej!
Vi har en anställd som har slutat och arbetsgivaren vill vänta med att rekrytera drygt ett år med tillfällig lösning under tiden. Hur kan vi i facket bemöta detta och framföra att vi vill att rekrytering ska ske tidigare? Är det något som kan/ska MBL-förhandlas? Detta har hittills bara presenterats för personalgruppen. Vi har inget samverkansavtal.

Kommentarer

 • Hej,
  Om en arbetsgivare efter att en medarbetare slutat sin anställning helt underlåter att återbesätta tjänsten är det förstås att se som likställt med en neddragning och därmed är arbetsgivaren enligt 11 § MBL förhandlingsskyldig avseende det beslutet. Först efter att ha genomfört förhandling och tagit emot eventuella synpunkter och genomfört risk- och konsekvensanslys över neddragningen kan arbetsgivaren fullt ut genomföra den nya ordningen.

  Av vad du beskriver är det dock inte riktigt den situationen du beskriver, utan mer att man vill "hanka sig fram" ett tag. Kanske innan man beslutar vad för kompetens man vill rekrytera, eller kanske av någon annan anledning?

  Vår bedömning - med förbehåll för att det kan finnas detaljer vi inte känner till - är att ett beslut att avvakta med en återbesättning av en vakant tjänst troligen skulle anses falla inom den primära förhandlingsskyldigheten i 11 § MBL. Under alla omständigheter är det en omständighet som faller inom ramen för arbetsgivarens informationsskyldighet enligt 19 § MBL.

  Alldeles oavsett detta kan lokala facket hos er (som jag förstår det som att du representerar) med stöd av 12 § MBL själva påkalla förhandling och i den dels efterlysa att ni vill få tydligare information om skälen för beslutet samt att eventuellt framföra en avvikande uppfattning.

  Och förstås kan ni få support från er ansvariga ombudsman på DIK:s kansli vid behov av stöd i formalian eller hur t.ex. en protokollsanteckning bäst ska skrivas.

  //Sara

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.