Till senaste kommentaren

Föräldraledighet; rätt att gå ner i tid?

Hej!
Jag planerar att gå ner i tid, från 100 till 80, under ett kalenderår, med stöd i föräldraledighetslagen. Mitt yngsta barn är sex år. Men jag har inte föräldrapenning kvar utan vill gå ner i tid utan någon annan inkomst. Som jag har läst lagen så har jag rätt till det men min chef är osäker. Vad säger ni?
Vidare undrar jag om rätten att ta ut den ledigheten på önskade tider? Jag skulle vilja "bli av" med en av två jobbkvällar i veckan, men det är svårt att lösa för arbetsplatsen... Kan jag stå på mig där?

Kommentarer

 • Hej och tack för ditt meddelande!

  Vi börjar med frågan om du har rätt till att gå ner i tid eller inte.
  Av 7§ Föräldraledighetslagen (FL) framgår att du har rätt att gå ner i arbetstid med maximalt 1/4 fram tills dess att barnet fyller 8 år. Du kan även ha rätt att gå ner i tid om barnet är äldre än 8 år men inte har gått ut sitt första skolår.
  • Så ja, du har rätt att gå ner i arbetstid från 100% till 80%, trots att du inte har några föräldradagar kvar.
  • Rätten att minska arbetstiden med som mest en fjärdedel gäller i förhållande till heltidsarbete, dvs föräldraledighetslagen ger en rätt att arbeta 75 %.
  Om du vill läsa eller visa lagtexten kommer här en länk till Föräldraledighetslagen (FL). Rätten till delledighet utan föräldrapenning återfinns alltså i 7 § FL.
   
  Din sjukpenninggrundande inkomst kan påverkas
  Du bör dock vara medveten om att din sjukpenninggrundande inkomst (förkortas SGI) kan påverkas eftersom din inkomst blir lägre när du går ner i tid. Detta kan exempelvis innebär att den ersättning du skulle få från Försäkringskassan om du skulle blir långvarigt sjuk blir lägre.
  • Vill du veta mer om hur ditt SGI påverkas så kontakta Försäkringskassan på 0771 524 524.
  Så till frågan om arbetstidens förläggning vid arbetstidsminskning 
  Din andra fråga; hur minskningen av arbetstiden ska förläggas vid arbetstidsminskning med stöd av föräldraledighetslagen är svårare att ge ett lika bestämt svar på.

  Föräldraledighetslagen ger ett starkt stöd till arbetstagaren avseende tillmötesgående av arbetstagarens önskemål. Men det är inte det samma som att du som arbetstagare har rätt att helt fritt välja när du ska vara ledig och inte.
  • Enligt 12 § FL kan delledigheten antingen läggas ut så att man är ledig en hel/hela dagar (kallas komprimerad eller koncentrerad deltid) eller så kan delledigheten förläggas spritt över veckan, antingen som du vill göra (att vissa särskilda tider undviks) eller genom att korta alla dagar lika mycket.
  • Av 14§ FL framgår att arbetstagaren ska samråda med arbetsgivaren om ledighetens förläggning och att  ledigheten ska förläggas i enlighet med arbetstagarens önskemål om en sådan förläggning inte medför en påtaglig störning av arbetsgivarens verksamhet.
  Du skriver att din arbetsgivare inte vill att du minskar arbetstiden under två kvällar för att det är svårt att lösa för arbetsplatsen.

  För att arbetsgivaren ska kunna neka dig detta upplägg av ledighetens förläggning krävs alltså att din tänkta ledighet medför påtaglig störningi arbetsgivarens verksamhet. Kan inte arbetsgivaren visa att det innebär påtagliga störningar är huvudregeln att du ska få förlägga arbetstiden som du vill/behöver.
  • Av kommentarerna och förarbetena till Föräldraledighetslagen framgår att arbetsgivaren får vara bredda att stå ut med en hel del innan de får neka ledigheten. 
  • Att behöva göra om schemat för övriga anställda är alltså inte skäl nog att neka.
  Så JA, kan absolut stå på dig i samtalet med arbetsgivaren och be om att faktiskt få en hantering av ledigheten som är i enlighet med föräldraledighetslagens regelverk.

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.