Föräldraledig under uppsägningstid

Hej
Jag sa upp mig från mitt jobb 2019-10-31. Jag trodde det var 2 mån uppsägningstid men den är på 3 mån. Jag är föräldraledig nu, kan jag ansöka om ytterligare föräldraledighet under uppsägningstid? 

Johanna

Kommentarer

 • Hej!
  Tack för ditt meddelande.

  Det finns en skrivning i Föräldraledighetslagen (13§) av vilken framgår att en ansökan om föräldraledighet ska göras minst 2 månader innan ledighetens början, eller så snart det kan ske. I ditt fall har ju gränsen för 2 månader innan visserligen just passerats, men självfallet kan du ändå ansöka om mer föräldraledighet, så att även sista månaden av din uppsägningstid omfattas.

  Rent teoretiskt skulle arbetsgivaren kunna hävda att de första dagarna i januari inte är "i rätt tid" och att det innebär problem för verksamheten om du är föräldraledig just första veckan i januari. Mot bakgrund av att du är föräldraledig i nuläget i kombination med att du sagt upp dig borde det rimligen snarare ligga i deras intresse att bevilja dig ledigheten i enlighet med ansökan. Den övriga delen av januari kan de alltså inte neka dig att vara föräldraledig. Om arbetsgivaren inte vill godkänna din förlängda föräldraledighet i sin helhet är du välkommen att kontakta oss igen.

  En sista sak i sammanhanget;
  Om orsaken till att du har sagt upp dig är att du tänkt påbörja en annan anställning omedelbart i anslutning till uppsägningstidens slut, är det dock inte möjligt att lösa den uppkomna situationen med förlängd föräldraledighet från din nuvarande arbetsgivare.

  Så länge du är anställd har du en lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren. Du kan alltså inte utan påbörja en annan anställning så länge anställningen består utan att riskera att det anses vara i strid med lojalitetsplikten. I det läget är det alltså bättre att ansöka om tjänstledighet för att tillträda den nya tjänsten i stället för att ansöka om förlängd föräldraledighet. I praktiken skulle det vara det samma som att be om att få en förkortad uppsägningstid.

  Hoppas detta ger klarhet.
  /Linnea
  DIK

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.