Till senaste kommentaren

Rätt till tjänstledighet för annat jobb

Jag har sökt nytt jobb. Har jag rätt att vara tjänstledig från min nuvarande anställning så jag kan testa det andra jobbet? 

Kommentarer

 • Du har ingen laglig rätt att vara tjänstledig för att jobba hos en annan arbetsgivare. Däremot kan du alltid prata med din arbetsgivare om möjligheten till tjänstledighet för att pröva annat jobb.

  Arbetar du i statlig sektor har du enligt kollektivavtal rätt till ledighet för att arbeta inom samma kollektivavtalsområde, dvs i statlig tjänst. Men bara om 
  1. det är fråga om en tidsbegränsad statlig anställning och om du
  2. varit anställd i mer än ett år hos arbetsgivaren.
  Utanför det statliga kollektivavtalsområdet finns ingen motsvarande rätt till ledighet för att prova på annat arbete. Självklart är det tillåtet för alla arbetsgivare att godkänna sådan tjänstledighet ändå, men det finns då ingen skyldighet att bevilja ledighet.

                                 


  DIK
 • Hej

  Jag känner för ett litet avbrott från min arbetsplats. Skulle jag kunna få tjänstledighet under en begränsad period och därefter självklart kunna återkomma till min nuvarande anställning?
  Christina
 • Hej!
  Du har rätt att vara tjänstledig för ett flertal olika anledningar, bland annat för att studera, för att starta eget företag liksom för att vara föräldraledig eller sjukskriven samt för vissa särskilda trängande skäl kopplat till familjen.

  Med undantag för specialregler som gäller inom statlig anställning finns det däremot inte någon lagstadgad rätt till tjänstledighet för att pröva ett annat jobb. Vill man alltså ha ett tillfälligt uppehåll i sin anställning för att t.ex. prova annat arbete, eller kanske resa är det alltså upp till arbetsgivaren att besluta om huruvida en sådan förfrågan ska beviljas eller inte.

  Särskilda regler gäller för de som arbetar inom statlig sektor. Där innehåller kollektivavtalet en rätt till ledighet från en tillsvidareanställning för att ta en tidsbegränsad anställning inom samma kollektivavtalsområde, dvs. ett annat jobb inom statlig sektor. Grundförutsättningen för att omfattas av denna rättighet enligt kollektivavtalet är att man har varit anställd hos arbetsgivaren i över ett år samt att anställning nummer två (den man får ledigt för) är en tidsbegränsad anställning.

  Grundläggande vid all tjänstledighet är rätten att komma tillbaka. Om din arbetsgivare skulle bevilja dig tjänstledigt utan att det finns lagstiftning i botten som ger dig rätt till ledigheten, är det viktigt att du och arbetsgivaren är överens om vilka villkor som gäller för och under tjänstledigheten.Ett skriftligt avtal är alltid att rekommendera. Viktigast är att ni reglerar längden och villkoren för ledigheten samt hur återgång till arbetet ska ske. Likaså bör avtalet också reglera möjligheten att avbryta tjänstledigheten i förtid.

  DIK

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.