Distansarbetspolicy

En effekt av pandemins påverkan på arbetslivet är att allt fler arbetsgivare omvärderat sin syn på arbete utanför den vanliga arbetsplatsen. Många vill också i långt högre utsträckning arbeta på distans medan andra längtar till att få vara på arbetsplatsen.

Tillbaka till framtiden. Återgång till det nya normala. Omställning.
  • Oavsett vad vi kallar det kan vi konstatera att vi efter pandemin
    jämförelsevis kommer ha långt fler arbetsplatser som medger samt
    även reglerar arbetstagarnas distansarbete.
Anställd som medarbetare eller som chef, uppdrag som skyddsombud eller som lokalfacklig.
  • Oavsett anställningsform och oavsett roll, funktion i verksamheten eller förtroendeuppdrag som representant för sina arbetskamrater kommer du med stor sannolikhet att påverkas av distansarbete.
I de här riktlinjerna vill DIK ge dig som medlem ett konkret stöd att hantera de frågeställningar du kan möta kring distansarbete.

Riktlinjerna är tänkta att ge ledning för vad som gäller och kan användas som både en checklista och som reflektionsunderlag vid framtagande av riktlinjer/policyer ute i verksamheterna.

Sist finns tips på fördjupad läsning, hänvisningar samt kontaktuppgifter.

Har du frågor?
Kontakta DIK! Vi finns här för dig.

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.