Till senaste kommentaren

Kan chefen vägra mig att arbeta efter att ha haft covid19?

Hej.
Jag har en av de som fått diagnosen att jag troligen genomgått en covid19-infektion och har haft långvariga diffusa symptom. Min läkare säger dock att det inte finns någon risk att jag fortfarande bär på smittan. Ändå vill min chef inte att jag kommer tillbaka och jobbar i biblioteket pga kollegors oro. Har en chef rätt att bestämma detta även om läkarintyg säger annat?

Kommentarer

 • Hej,
  Risk för smitta orsakar utmaningar i verksamheterna och är självfallet viktigt att ta på stort allvar. Även oro för smitta kan orsaka utmaningar i verksamheterna. Det är därför av stor vikt att chefer genom sin arbetsledning, ett systematiskt arbetsmiljöarbete samt tydlig och kontinuerlig kommunikation och dialog med de anställda så långt det går förebygger såväl risk för smitta som just oro. Det ska tilläggas att i detta ingår att hantera alla sorters oro, dvs. även eventuellt obefogad oro samt även eventuella konflikter som kan uppstå avseende bedömningen av om oron är befogad eller inte.

  Din chef har inte rätt att - i strid med din läkares inrådan och din egen önskan - säga att du inte har rätt att gå i tjänst utan ska vara fortsatt sjukskriven.

  Däremot har din chef rätt att -som en kortsiktig och tillfällig åtgärd - säga att du får vara hemma med lön i avvaktan på att situationen lugnar ned sig. Eller att du får tillfälliga andra arbetsuppgifter att utföra hemifrån.
  Men - jag upprepar - enbart som en kortsiktig och tillfällig åtgärd och självfallet med lön! 
  Om situationen består, dvs. om du trots ytterligare tid som helt symptomfri inte bedöms vara välkommen till arbetet ska du förstås omgående kontakta personalansvarig, ta kontakt med skyddsombudet och gärna också med oss på DIK Direkt för att få vägledning.

  Vänliga hälsningar/
 • Tack för svar! Hur länge tänker du att en legit tillfällig åtgärd kan vara?
 • Hej,
  Tack för återkoppling!
  Svårt att säga utan att veta mer om chefens resonemang och omständigheterna i övrigt. En viktig faktor är förstås också att du fortsatt är helt frisk, dvs symptomfri. Men, utifrån det du skriver är min bedömning att mer än ett fåtal veckor skulle jag inte bedöma som ok.

  Och som tidigare framförts - jag upprepar - enbart som en kortsiktig och tillfällig åtgärd och självfallet med lön! 

  Om situationen består, dvs. om du trots ytterligare tid som helt symptomfri inte bedöms vara välkommen till arbetet ska du förstås omgående kontakta personalansvarig, ta kontakt med skyddsombudet och gärna också med oss på DIK Direkt för att få vägledning.

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.