Vad innebär korttidspermittering - vad ska jag tänka på?

Först och främst – och viktigast av allt:
  • Om korttidspermittering börjar diskuteras på arbetsplatsen ska du informera arbetsgivaren om att du är medlem i DIK. 
  • Behöver arbetsgivaren vägledning i hur frågan ska hanteras – hänvisa arbetsgivaren till sin arbetsgivarorganisation eller – om arbetsgivaren inte är medlem eller inte har kollektivavtal - be arbetsgivaren mejla till arbetsgivare@dik.se samt läsa här bland Frågor och svar i kategorin För arbetsgivare.
Vad innebär korttidspermittering/korttidsarbete
Permittering som grundbegrepp inom arbetsrätten innebär att en arbetsgivare - utan att anställningen upphör - inte tillhandahåller arbetstagaren något arbete och därmed heller inte lön.Det vi kallar korttidsarbete innebär alltså en överenskommelse mellan fack och arbetsgivare om att anställda under en begränsad tid ska kunna gå ner i arbetstid och lön för att hantera en svacka i ekonomin utan att behöva riskera jobben.
När konjunkturen går ner eller krissituationer inträffar kan statligt stöd ges till arbetsgivarna så att de kan betala en mindre del av lönen men arbetstagaren ändå få ut större delen av sin lön. Ibland kallas detta korttidspermittering vilket är det samma som korttidsarbete med statligt stöd.
Regeringen har alltsedan mars 2020 meddelat åtgärder för att mildra de ekonomiska effekterna av coronapandemin och arbetsgivare kan efter godkännande från Tillväxtverket få stöd från staten för korttidspermittering av anställda. Systemet har både förstärkts och förlängts. Det gäller fram till och med 30 september 2021.

Från och med den 1 oktober gäller ordinarie regelverk för permittering och stöd vid korttidsarbete. där vissa förutsättningar och regler skiljer sig åt jämfört med vad som gällt under pandemin.
Regelverket om korttidsarbete har som syfte att företag och verksamheter som drabbas ekonomiskt av sjunkande orderingång, tappade uppdrag med mera ska kunna behålla sin personal och växla upp snabbt igen när läget vänder.
  • Reglerna innebär att arbetsgivarens lönekostnader minskas genom statligt stöd samtidigt som arbetstagaren får ut större delen av lönen. Hur stor löneminskningen för den anställde är beror på nivån av permittering.
  • Det är endast vid arbetstidsminskning inom dessa nivåer som stöd för korttidsarbetet gäller.  
Korttidspermittering gäller enbart anställda i privat sektor
Stöd för korttidspermittering lämnas till arbetsgivare och det är arbetsgivaren som ansöker om stödet hos Tillväxtverket. Stöd ges inte till offentliga arbetsgivare eller arbetsgivare vars verksamhet huvudsakligen är finansierad av offentliga medel.
 Arbetsgivaren måste ha kollektivavtal om korttidsarbete.
  • Har arbetsgivaren inte kollektivavtal, måste minst 70 procent av medarbetarna på driftsenheten godkänna och delta i korttidsarbete. Den arbetstids- och löneminskning som avtalas mellan medarbetarna och arbetsgivaren när det inte finns kollektivavtal vara densamma för alla deltagande arbetstagare inom driftsenheten.
  • Innan korttidsarbete/korttidspermittering kan aktualiseras måste Arbetsgivaren ha använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska arbetskraftskostnader.
  • Notera att arbetsgivaren i och med de nya reglerna för 2021 måste teckna nya överenskommelser med samtliga anställda vid ändring av permitteringsnivå.
Mer information om de nya reglerna om korttidsarbete/korttidspermittering finns hos Tillväxtverket som löpande uppdaterar sin hemsida; se Samlad information om covid-19/korttidsarbete samt på regeringen.se.

Vi rekommenderar samtliga medlemmar att kontakta DIK för rådgivning inför överenskommelse om korttidsarbete/ korttidspermittering och vi avråder starkt från att på annat sätt frivilligt gå ner i arbetstid. Detta för att skydda dina ersättningsnivåer från socialförsäkringen eventuell arbetslöshetsersättning och så vidare.

Som medlem kan du alltid kontakta medlemsservice/DIK Direkt med dina frågor.
DIK (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.