Coronavirus: Så hanterar du situationen som arbetsgivare

På DIK är vi glada att arbetsgivarföreningen KFO har öppnat upp sin hemsida även för material som i vanliga fall ligger i inloggat läge; Coronavirus: Så hanterar du situationen som arbetsgivare. (Läs mer om DIK:s samarbete med KFO längre ned i inlägget).

Enligt regelverket i Arbetsmiljölagen och föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (se, AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete ffa 8-10 §§ och AFS 2018:4 om smittrisker) måste arbetsgivaren arbeta systematiskt med sitt arbetsmiljöarbete. Det innebär bland annat att göra en riskbedömning där arbetsgivaren ser över vilka arbetsuppgifter eller situationer som kan tänkas utsätta de anställda för covid-19.

Arbetsmiljöverket har på sin hemsida en sammanställd vägledningför vad arbetsgivaren ska beakta i detta arbete. Sammanfattningsvis måste följande steg alltid genomföras:
  • Utreda smittrisken,
  • bedöma vilken risk den kan utgöra för de anställda,
  • åtgärda riskerna/vidta skyddsåtgärder och
  • informera de anställda och förse dem med eventuell skyddsutrustning inklusive tydliga instruktioner när sådana är utfärdade
Riskbedömning ska göras i samverkan med skyddsombud när sådant finns.

Arbetsgivare bör naturligtvis inte skicka anställda till områden med förhöjd smittorisk utan att först ha noga gått igenom skyddsåtgärder för den anställda. Läs mer här om vad som gäller för riskbedömning om smitta finns där arbete ska utföras. Om någon anställd kommer hem efter resa i riskområde, utan att vara sjuk eller uppvisa symptom, kan arbetsgivaren besluta att medarbetaren ska vara hemma i karantän med lön, men arbeta på distans i den mån det går.

Information om DIK:s samarbete med KFO
KFO är en av DIK:s samarbetspartners inom *byråcoachen – ett unikt samarbete med bland annat arbetsgivarorganisationen KFO och Sveriges kommunikationsbyråer med målet att skapa lönsamma och hållbara arbetsplatser i byråbranschen. Du hittar mer information här.

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.