Brott mot lojalitet

Jag är enhetschef med ett stort dilemma. En tidigare anställd har under anställningstiden lagt ett konkurrerande anbud som hen därefter vann. Summan för uppdraget utgör en betydande del av verksamhetens årliga intäkt och kunden har under många år köpt tjänster av oss. Vi har genom att begära ut hens anbud sett att detta lades en månad innan anställningstiden gick ut. Hen meddelande när hen sade upp sig avsikten att starta verksamhet inom samma bransch och har mycket god insikt i hur vi planerar, utför och beräknar jobb.  Vad kan vi göra?

Mvh,
Avidentifierad användare
E

Kommentarer

  • Hej,
    Generellt kan sägas att ett agerande som innebär att man - utan godkännande från arbetsgivaren - under pågående anställning startar en verksamhet som direkt avser att konkurrera med arbetsgivaren samt att lägga anbud i en upphandling av vilket det framgår att man eventuellt använt kännedom om vad som brukar benämnas som företagshemligheter är att betrakta som ett brott mot anställningsavtalet.

    Frågan du ställer - vad ni kan göra - är emellertid av renodlad arbetsgivarkaraktär och behöver därför hanteras som sådan.

    Jag råder dig att i samråd med ledningen där du arbetar ta kontakt med er arbetsgivarorganisation och därifrån få rådgivning kring hur ni bäst ska hantera den uppkomna situationen.

    Sara Luthander

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.