Till senaste kommentaren

Besök hos läkare eller tandläkare på arbetstid

Hej!
Jag är förtroendevald på min arbetsplats och har haft en diskussion med en avdelningschef kring vad som gäller vid läkarbesök på arbetstid. Enligt chefen måste ledigheten för läkarbesök godkännas av respektive avdelningschef, även om kriterierna för ledighet med bibehållen lön uppfylls. Jag kan dock inte hitta något stöd för detta i vårat kollektivavtal och inte heller i något av våra lokala avtal. Stämmer det att ledigheten för läkarbesök måste godkännas av ens avdelningschef? Om man uppfyller kriterierna för att få gå på arbetstid med bibehållen lön, räcker det då inte med att ens avdelningschef informeras om tiden man kommer vara frånvarande?
(Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej!
  Rätten att gå till läkare m.m. på arbetstid utan löneavdrag ser olika ut på olika kollektivavtalsområden. Det din fråga egentligen handlar om som jag läser den är huruvida man behöver be om ledigt eller inte?

  Om man arbetar i en verksamhet där man är schemalagd, dvs har fasta arbetstider och ingen möjlighet till flex, måste man absolut ha dialog med sin chef inför planerade läkarbesök.

  Om man däremot har oreglerad arbetstid och alltså fått förtroendet att i hög utsträckning själv ansvara för sin arbetstidsförläggning uppstår inte samma behov av att "be om lov", men däremot kvarstår förstås en informationsskyldighet om varför och att man avviker. Det behövs ju också för att arbetsgivaren ska kunna ta ställning till om rätt till ledighet med bibehållen lön föreligger.

  Det framgår att du arbetar på ett länsmuseum som omfattas av Kollektivavtalet Läns- och Regionmuseer. Rätten till ledighet med lön för läkar- eller tandläkarbesök regleras i § 8, moment 3:2. Rätten till ledighet med lön gäller vid akuta förstagångsbesök samt vid läkarbesök efter remiss. Dessutom har man rätt att som blivande förälder besöka mödravården vid två tillfällen (gäller både kvinnor och män). Arbetsgivaren kan också bevilja ytterligare ledighet än nu uppräknad.

  • Men för att svara på din fråga; Det krävs att man har dialog med arbetsgivaren och beroende på hur styrd arbetstid man har kan det krävas att man ansöker om ledighet. Vid akutfall sätts det givetvis åt sidan! 
  Om det däremot blir problem med ledigheten är det givetvis en fråga att lyfta med arbetsgivaren från lokalfackligt håll.
  Sara Chefsjurist
 • Hej! Jag arbetar på en kommun och för två år sedan hade jag en skada som krävde ett antal operationer samt återbesök. Hur ser rättigheten ut för min del? Enligt HR hade jag inte rätt till bibehållen lön för mina besök.
 • Hej,
  I kommunal och regional anställning gäller i stället kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser; I det avtaley (§ 28   Mom. 10 ) finns reglerat vad som gäller avseende ledighet för besök inom hälso- och sjukvård med bibehållen lön

  "Om det är nödvändigt att besöket sker på arbetstid har arbetstagaren rätt till ledighet med bibehållen lön för förstagångsbesök hos läkare eller tandläkare vid akut sjukdom eller olycksfall.

  Arbetsgivaren kan även i övrigt bevilja ledighet med lön för besök inom hälso- och sjukvård."


  Svaret på din fråga är alltså att det endast hade varit i samband med det första akutbesöket efter olyckan som ledighet med lön hade varit en rättighet.
  Sara Chefsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.