Till senaste kommentaren

Beskattning av sparad semester och växla till pension

Jag har fått ett nytt jobb och kommer att säga upp mig. Har dock många sparade semesterdagar som jag inte kommer att hinna ta ut. Därför har jag två frågor:

1. Stämmer det att jag får betala högre skatt på semestern om den betalas ut i pengar (även om jag på helår inte skulle komma upp i gränsen för statlig skatt)? Vissa säger att det är så, andra att skatten beräknas på helår och att den högre beskattningen vid utbetalningstillfället justeras i skatteuträkningen i samband med deklarationen. Vad gäller?

2. Jag vill fråga min nuvarande arbetsgivare om de istället för pengar kan betala ut semestern i pensionsavsättning. Finns det något jag bör tänka på i så fall? Gissar att jag inte kan kräva att få den i pension men är det någon nackdel för arbetsgivaren att göra så?

Kommentarer

 • Hej,
  Nej det stämmer inte att du får betala högre skatt på utbetalning av semesterersättningen, i alla fall inte i slutändan.
  • Dock är det så att det preliminärskatteavdrag som arbetsgivaren gör på utbetalningen beskattas med så kallad "engångsskatt", vilket är en högre skattesats än skatteavdrag enligt tabell. Så i så mening stämmer det att det är ett högre skatteavdrag.
  • Detta skatteavdrag är emellertid en service till alla som får engångsutbetalningar av större klumpsummor eftersom de ökar risken för just det du skriver; att man kommer över brytpunkten för statlig skatt och därmed riskerar kvarskatt vilket ju är surt att få oförberett.
  I den slutliga taxeringen vägs dock allt samman och man beslutar om den slutliga skatten. När man fått engångsutbetalningar som alltså inte påverkar inkomsten totalt upp till nivå för statlig skatt kommer i stället en skatteåterbäring.

  Så till din fråga 2:
  Det låter som en mycket klok tanke att i stället be din arbetsgivare göra en extra pensionsavsättning in i tjänstepensionen motsvarande det som annars skulle betalas ut i semesterersättning.

  • Precis som du själv gissar är det ingen rättighet utan det bygger på att arbetsgivaren säger ja till en sådan överenskommelse.
  • Den enda nackdel man kan se för arbetsgivaren med att göra en sådan överenskommelse är att det kräver lite extra handpåläggning.

  Men det är också viktigt att utesluta att det inte finns några nackdelar för din egen del med en sådan överenskommelse tycker jag!

  Om din lönenivå ligger under 43 300 kr /månad bör du överväga att ändå få ut semesterersättningen som lön (dvs i pengar). Detta eftersom du då tjänar in extra allmän pension på utbetalningen.

  Den typ av löneväxling du är inne på (lön eller semesterersättning betalas som extra pensionsavsättning i tjänstepensionen i stället för i pengar) rekommenderas enbart om löneläget ligger över det maximala intjänandet i allmänna pensionen. gränsen för det går vid 43 300 kr i månadslön.

  Varmt lycka till på nya jobbet
  Sara Chefsjurist
 • Hej!
  Jag har en liknande fråga: Jag planerar att sluta min anställning i början av januari 2020 och börja ta ut lite pension. Jag har en hel del sparad semester. Är det mest fördelaktigt att ta ut det i pengar eller ledighet?

  En fråga till: Jag kommer att starta ett företag inom samma bransch som min nuvarande anställning gäller. Kan jag starta företaget redan innan jag slutat anställningen? Om jag väljer att avsluta anställningen med ledighet - se ovan - kan jag börja arbeta lite innan min anställningen går, dvs under min semester??
  Inga Kajsa
 • Hej,
  Jag utgår från att du menar att du planerar att lämna din anställning i januari 2021 och att du då avser att lämna anställningen helt, men att du har för avsikt att inte börja ta ut full pension. Mitt svar och inspel nedan baseras på de parametrarna.

  Låt oss börja med frågan om att starta företag under pågående anställning. Beroende på var du är anställd  (vilka kollektivavtalsregler som gäller) och om ditt anställningsavtal innehåller en så kallad konkurrensklausul kan det finnas vissa begränsningar i rätten att i direkt anslutning till anställningen starta konkurrerande verksamhet.
  •  Generellt gäller att arbetsgivare kan förbjuda så kallad bisyssla som innebär att man konkurrerar med arbetsgivaren under pågående anställning. 
  Det är också mycket viktigt att du är noggrann med att inte ta med dig information som kundregister, mallar, annan intern konfidentiell information m.m. som du får eller kan få del av i din nuvarande anställning in i det egna företaget. Som anställd kan du ha kännedom om företagshemligheter och du riskerar att bli skadeståndsskyldig om du tar med dig känslig och värdefull information in i egen verksamhet. Detta följer av Lag om företagshemligheter. Mot bakgrund av det är vårt råd generellt alltid att så långt det är möjligt vara öppen med sina planer i förhållande till arbetsgivaren. Givetvis kan det finnas situationer när man bedömer att man vill hålla de egna företagsplanerna för sig själv, men då är det än viktigare att vara ytterst noggrann med att inte använda konfidentiell information från arbetsgivaren in i det egna företaget. Observera också att ditt egna yrkeskunnande liksom din generella branschkännedom aldrig kan anses utgöra en företagshemlighet!

  Om det skulle bli aktuellt att lägga ut den sparade semestern i slutet av anställningen och starta upp verksamheten i företaget parallellt med detta är det bra om du kan visa att du informerat arbetsgivaren om detta i samband med er planering av hur ditt avslut av anställningen hos arbetsgivaren ska gå till.

  Så till frågan om det är mest fördelaktigt att ta ut den sparade semestern i pengar eller ledighet? 
  Anledningarna till att man väljer att lägga ut semester som ledighet under pågående anställning i stället för att lägga avslutet tidigare och ta ut summan i pengar brukar generellt vara dessa:
  • Man vill skapa ett glapp mellan den anställningen som avslutas och en kommande sysselsättning, med bibehållen inkomst och det skydd av sjukpenninggrundande inkomst hos Försäkringskassan som anställning innebär.
  • Man vill slippa den så kallade engångsskatten som utbetalningen av semesterersättningen alltid är förenad med. Engångsskatten är till för att skydda den enskilde mot restskatt (om man får större belopp utbetalade vid ett och samma tillfälle ökar risken att för lite skatt betalas in och då kan restskatt komma som en otrevlig överraskning). I samband med den slutliga taxeringen vägs alla inkomster och all preliminärt avdragen skatt (inklusive engångsskatteavdrag) samman och då får man tillbaka pengar som skatten i stället.

  Mot bakgrund av att du dels går delvis i pension och dels startar eget kan det vara att föredra att göra ett rent avslut mot arbetsgivaren, dvs. att ta ut semestern i pengar. Om du önskar att lägga ut den i tid och samtidigt starta upp den nya verksamheten bedömer jag att du ska ha arbetsgivarens medgivande till det.

  Så för att sammanfatta svaren på dina frågor:
  1. Ekonomiskt är det utslaget över tid ingen skillnad att ta ut semestern i pengar eller ledighet. Däremot finns andra aspekter som kan behöva beaktas.
  2. Ja, du kan starta företaget innan anställningen avslutats, men det är inte samma sak som att bedriva verksamhet i det.
  3. Du bör inte börja bedriva verksamhet i företaget innan anställningen formellt upphört utan arbetsgivarens medgivande.
  I sammanhanget vill jag tipsa dig om möjligheten att boka ett samtal med en av våra egenföretagarcoacher och även om den försäkring; Min bolagsjurist som ingår i medlemskapet när du böir egenföretagarmedlem i  DIK. Se mer information om detta här (Länk öppnas i nytt fönster).

  Hoppas detta är till ledning och varmt lycka till. Hör av dig om det uppstår fler frågor eller om något är oklart.
  Sara Chefsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.