Till senaste kommentaren

Beordra en att jobba på klämdagarna under julen

Hej!

På min arbetsplats var det sagt att vi skulle ha stängt 23/12-1/1 och alla skulle få ledigt under den perioden. Vi får alltså ledigt på klämdagar utan att behöva ta ut semester.

Men nu har man insett att det inte går att ha stängt och att man kommer behöva ha folk på plats under klämdagarna (alltså inte röda dagar). Det har även sagts högre upp i organisationen att varje kontor i varje land (multinationellt företag) måste ha en viss bemanning under längre ledigheter som den här. Därför har man frågat om några i personalen kan tänka sig att jobba någon av klämdagarna.

Jag vill personligen inte jobba någon av de dagarna och det verkar som att flera av mina kollegor känner likadant. Min fråga är alltså: Skulle cheferna kunna beordra oss att jobba de dagarna om de inte får tillräckligt med frivilliga?

Vi har inte kollektivavtal och det står inget i anställningsavtalet om den här typen av ledigheter, men vi har som standard ledigt på klämdagar. Stängningsperioden/ledigheten har även varit inlagd vårt HR-system sen januari i år och är fortfarande inlagd där.


/Anna

Kommentarer

 • Hej Anna
  Tack för din fråga. Din arbetsplats är inte den enda som upptäckt att årets jul infaller så att det är stängt under väldigt lång period om klämdagarna är lediga.

  På arbetsplatser som har kollektivavtal eller där det i vars och ens anställningsavtal framgår att klämdagarna är arbetsfria dagar är det ganska enkelt att hantera situationen. Arbetsgivaren har rätt att beordra arbete på i stort sett vilken tidpunkt som helst, men är det arbete på annars arbetsfri tid ska kompensation betalas till den anställde.

  Om det däremot inte finns någon reglering alls är klämdagar som huvudregel alltså vanliga arbetsdagar.

  Situationen du beskriver hamnar mitt emellan. Det finns en praxis på arbetsplatsen att klämdagar är lediga och det finns till och med inlagt i HR-systemet att så är fallet. Men det finns inget kollektivavtal och som jag förstår det står det inget i ditt anställningsavtal. På fack-språk kallas detta för "en från arbetsgivaren ensidigt utgiven förmån". Det vill säga arbetsgivaren kan ensidigt förfoga över om en viss förmån ska finnas kvar eller inte. Självfallet är det inte okej att från en dag till en annan ändra upplägg och kräva att alla utan kompensation ska rätta in sig i ledet.

  Men, oavsett om det finns reglerat att klämdagarna är lediga eller om det är praxis på arbetsplatsen (dvs en ensidigt utgiven förmån), kan arbetsgivaren besluta att några ska arbeta på annars arbetsfri dag.

  När det finns kollektivavtal aktualiseras övertidsersättning för sådan kommenderad arbetstidsförläggning. När avtalsreglering saknas behöver man komma överens om eventuell extra kompensation ska utges. I annat fall gäller vad som kallas "ett-till-ett", dvs en dag får tas ut vid annat tillfälle i stället. 
  • Det kan i situationen du beskriver - att endast vissa kommer behöva arbeta på den annars utlovade arbetsfria klämdagen - aldrig bli så att den som arbetar blir helt utan kompensation!
  Detta gäller även om det sker den frivilliga vägen vilket alltid är att rekommendera. Det vill säga att man börjar med att försöka hitta någon frivillig som kan jobba dessa dagar. Om det inte går att hitta någon frivillig kan dock arbetsgivaren beordra er att jobba klämdagarna.

  Hör av er till DIK:s Medlemsservice om det blir problem med att få ut kompensation och motsvarande ledighet vid annat tillfälle så att vi kan hjälpa till i dialogen med arbetsgivaren.

  //Sara
  DIK

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.