Till senaste kommentaren

Avstånd på arbetsplatsen från 29 september?

Hej! Med tanke på de nya allmänna råden från 29 september där enbart ovaccinerade uppmanas hålla avstånd då det är möjligt: har arbetsgivaren fortfarande något ansvar att se till att det är möjligt att hålla avstånd? Eller är det den enskilde, ovaccinerades, ansvar?
Anna (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej,
  Kravet på riskbedömningar i verksamheten förändras inte på grund av de nu upphävda/förändrade restriktionerna.

  Riskbedömning är en del av arbetsgivarens systematiska arbetsmiljöarbete enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Regler om riskbedömning inriktade på smittrisker finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om smittrisker (AFS 2018:4). Riskbedömningen innebär en värdering av riskerna utifrån hur allvarliga de är. Ett vanligt sätt att göra detta är bedöma sannolikhet för att en arbetstagare smittas, samt konsekvensen av att bli smittad. Åtgärder för att eliminera eller minimera riskerna vidtas i nästa steg.

  Arbetsgivarens ansvar för att hantera risker för smitta i arbetsmiljön ska enligt Arbetsmiljöverkets så kallade ”åtgärdstrappa” ske i följande steg: I första hand - eliminera, i andra hand - begränsa och i sista hand – skydda arbetstagarna mot riskerna genom att använda personlig skyddsutrustning.

  Utgångspunkten idag är att arbetsgivare ska hantera personal med immunitet (dvs vaccinerade och/eller personer som genomgått sjukdomen) mot covid-19 på samma sätt som personal som saknar immunitet. Det vill säga en person ska inte t.ex. ges sämre skyddsutrustning i arbetsmiljön som vaccinerad än som ovaccinerad.

  Även om det inte är förbjudet för en arbetsgivare att fråga de anställda om de är vaccinerade eller inte så begränsar annan lagstiftning insamling av uppgifter av det slaget. Uppgift om immunitet är en hälsouppgift och som sådan en typ av personuppgift och att dataskyddsförordningen (GDPR) ställer upp strikta begränsningar avseende arbetsgivares möjligheter att samla in och registrera. Om vaccinationsgraden av någon orsak behöver undersökas på arbetsplatsen bör det i stället ske genom t.ex. anonyma enkäter. Oavsett är det viktigt att arbetsgivaren helt enkelt utgår från att det på arbetsplatsen kan finnas både vaccinerade och ovaccinerade vilket innebär att riskbedömningar utifrån båda dessa scenarier behöver göras i arbetsmiljön.

  Frågan om en arbetstagare är vaccinerad eller inte i ska i normalfallet inte ha betydelse för hur arbetsgivaren organiserar arbetet utan riskbedömning måste ske utifrån att det i verksamheten kan finnas både vaccinerade och ovaccinerade.

  Så för att svara direkt på din fråga. Nej, en ovaccinerad medarbetare ska inte ensam ta ansvar för att hålla avstånd.

  I sammanhanget skulle jag också vilja hänvisa till Arbetsmiljöverkets hemsida och det som skrivs i avsnittet Förebygg smittrisker på arbetsplatsen. där en av åtgärderna som nämns är just att se till att medarbetarna kan hålla avstånd till varandra samt att ge förutsättningar för att förebygga trängsel.
  Sara Luthander
 • Stort tack för bra och utförligt svar!
  Anna
 • Tack Anna!
  Sara Luthander

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.