Arbetstider för deltidssjukskrivna

Hej! Jag är facklig representant på min arbetsplats, ett bibliotek. Jag har en kollega som är deltidssjukskriven och som har jobbat 25% men nu går upp till 50%. Efter ett möte med chefen visade det sig att de har helt olika syn på arbetstiderna nu när kollegan ska jobba 50% - kollegan vill ha lika många timmar per dag och konsekventa tider medan chefen anser att kollegan ska jobba kväll två dagar i veckan, med mindre arbetstid resterande dagar. Detta påverkar kollegan negativt som upplever att chefen inte tar hennes sjukdom på allvar. Hur stort inflytande har man som deltidssjukskriven med att anpassa arbetstiderna efter sitt behov? Borde inte chefen vilja vara mer samarbetsvillig med kollegan för att få denne att skapa en hållbar utveckling för sin nya arbetsgrad?

Kommentarer

 • Hej,
  Som deltidssjukskriven får man anses ha en rätt att kräva att arbetstiden är proportionerligt fördelad över arbetsdagarna.

  Försäkringskassan som beslutar om rätten till sjukpenning ställer, förutom det generella kravet för att bevilja sjukpenning att arbetsförmågan är nedsatt, också krav på arbetstidsförläggningen för att partiell sjukpenning ska kunna beviljas.

  Som huvudregel gäller att arbetstiden vid sjukskrivning på deltid ska innebära en minskning av arbetstiden varje dag i förhållande till graden av sjukskrivning. Dock kan så kallade partiell förläggning av arbetstiden accepteras av Försäkringskassan under förutsättning att:
  • den genomsnittligt arbetade tiden inte överskrider sjukskrivningsgraden,
  • arbetstidsförläggningen underlättar den sjukskrivnes rehabilitering samt har en medicinsk motivering.
  Det är vanligare att frågor om just detta med arbetstidsförläggning vid deltidssjukskrivning tar avstamp i önskemål om koncentrerad deltid, dvs. att man inte vill lägga ut jämnt fördelad arbetstid. Utifrån hur du beskriver situationen i frågan är ju frågan nu snarare omvänd, liksom även med olika tider varje dag.

  Ett arbetstidsupplägg av det slaget du beskriver rimmar ju som utgångspunkt inte riktigt med Försäkringskassans utgångspunkter för arbetstidsförläggning vid koncentrerad deltid. Samtidigt har arbetsgivaren också stora möjligheter att förlägga arbetstider. Men; utifrån vad du beskriver är min bedömning att två kvällar i veckan och halvtidstjänst under pågående rehabilitering inte är gynnsamt ur rehabiliteringssynpunkt om den enskilde själv inte ser det som positivt.

  Hen bör ta upp frågan om arbetstidsförläggningen med sin läkare och du som facklig kan hjälpa till på ditt håll genom att lyfta frågan på mer principiell basis med personalchefen eller HR-representant. Det hörs som att ett rehabiliteringsmöte där arbetstiderna diskuteras med flera än bara chef-medarbetare närvarande i samtalet behövs.
  /

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.