Antal lediga dagar per arbetsvecka

Jag arbetar som sommarvikarie och jobbar sex dagar i veckan varannan vecka och fem dagar i veckan varannan. De dagar jag jobbar sex dagar får jag ingen ledig dag som kompensation utan måste jobba direkt igen på måndagen igen. Vissa veckor jobbar jag dessutom mer än 40 timmar per vecka (t.ex. alla sex dagars-veckor). Är det tillåtet att schemalägga mig såhär?
Linnéa Jönsson Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej och tack för din fråga!

  Utan att veta lite mer detaljer om schemaläggningen är det svårt att göra en fullständig bedömning och besvara din fråga om man får göra på det sätt som sker nu avseende arbetstiderna i ditt schema. Vad som framför allt är viktigt är att för flera veckor i följd se hur stor den samlade mängden schemalagd arbetstid är för respektive vecka. Vidare är det viktigt att se hur många timmar som är lediga mellan arbetspassets slut och nästa arbetspass början.

  Arbetstids förläggning regleras i Arbetstidslag (1982:673), vissa delar av arbetstidslagen kan vara undantagna eller justerade genom kollektivavtal. Ytterligare en viktig faktor i sammanhanget är därför att få klarhet i om arbetsgivaren har kollektivavtal eller inte.

  Först med dessa komponenter kända kan vi ge ett helt säkert svar på dina frågor.

  Arbetstidslagen
  Finns inte kollektivavtal på arbetsplatsen gäller arbetstidslagens reglering av arbetstidens förläggning. För att besvara dina frågor är det framför allt 14 § som är av intresse; regeln innebär en begränsning av arbetsgivarens rätt att förlägga arbetstiden.
  • Arbetstagaren har enligt 14 § arbetstidslagen rätt till en sammanhängande veckovila på 36 timmar under en sjudagarsperiod, om inte något särskilt förhållande innebär att arbetstiden måste förläggas i strid mot regeln. Men detta får endast ske tillfälligt och kompensationsledighet ska utgå för den regelstridigt förlagda tiden.
  • Ordinarie arbetstid får enligt arbetstidslagen får högst uppgå till 40 timmar per vecka, men får tillsammans med övertid eller mertid högst uppgå till 48 timmar per vecka i genomsnitt under en period om fyra månader.
  Detta betyder att om ditt schema är upplagt så att du under dina sexdagarsveckor har 36 timmars ledig tid mellan det sista arbetspassets slut och starten på nästa veckas pass; ja då har du tillräckligt lång veckovila enligt arbetstidslagen.

  Om din sammanlagda arbetstid (tillsammans med övertid och mertid) utslaget över tid inte överstiger 48 timmar per vecka; då är veckoarbetstiden inte i strid med arbetstidslagen. Det viktiga är alltså att du kan se att du vid en beräkning av arbetstiden under hela schemaperioden hamnar på ordinarie arbetstidsmått 40 timmar i veckan.

  Hoppas detta reder ut begreppen. Har du fler frågor eller funderingar kring arbetstid eller behöver hjälp med tolkning av ett kollektivavtal får du gärna vända dig till medlemsservice på e-post fraga@dik.se eller på telefon 08-480 040 00, mån-fre 08:30-12:00.
  Sara Chefsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.