Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Varför behöver EnterCard uppdatera min identifiering?

För EnterCard är det viktigt att du som kund känner dig trygg hos oss. Lagen om penningtvätt ställer höga krav på att banker och kreditutgivare har god kännedom om dig som kund och dina bankaffärer. Precis som alla andra banker och kreditutgivare behöver vi ha uppdaterad information om dig och ditt engagemang hos oss. Det innebär bland annat att vi behöver identifiera alla kunder som vill använda våra produkter och tjänster.

Logga in på Mitt Coop Mastercard eller i Coop Mastercard-appen. Genom att logga in med ditt BankID uppdateras automatiskt dina uppgifter hos oss. Om du inte har något BankID kan du alltid kontakta din bank för att skapa ett.

Att vi ber dig om detta innebär inte att vi misstänker penningtvätt. Vi måste hämta in uppgifter från alla kunder och informationen vi tar emot omfattas av banksekretess.

Varför finns lagen om penningtvätt?
Syftet med penningtvättslagen är att finansiella företag som banker och kreditutgivare ska arbeta för att förhindra att deras verksamhet utnyttjas av personer som vill tvätta pengar eller finansiera terrorism.

Vi som kreditutgivare bidrar till att förhindra detta genom att bland annat identifiera varje enskild kund. Om vi, av någon anledning, inte har den information vi behöver måste vi kontakta kunden och efterfråga den. Vi har också en skyldighet att löpande följa upp att den information vi har stämmer och är aktuell.

Hur använder EnterCard mina personuppgifter?
Upplysningarna vi har registrerat om dig använder vi först och främst till uppföljning av dig som kund, informera om produkterna du har hos oss och upplysa dig om dina rättigheter. Vi använder även uppgifter om dig när vi behandlar ansökningar, i vår kundadministration, när vi fakturerar, ger dig erbjudanden och rekommendationer samt när vi fullföljer avtalen vi har ingått med dig.

I tillägg behandlar vi personuppgifter till följande ändamål:
  • Uppfylla rättsliga förpliktelser och uppdrag från myndigheter
  • Kunduppföljning och marknadsföring
  • Riksklassificering av kunder och kreditportföljer
  • Förebyggande och avslöjande av straffbara handlingar
Läs mer om hur EnterCard behandlar dina personuppgifter på entercard.se/personuppgifter

Vilken information har EnterCard om mig?
Vi behandlar och lagrar personuppgifter i samband med ansökan om kreditkort, privatlån eller annan tjänst vi erbjuder. Vi lagrar även information om din användning av våra produkter och tjänster. Upplysningarna vi har registrerat om dig använder vi först och främst till uppföljning av dig som kund, informera om produkterna du har hos oss och upplysa dig om dina rättigheter. Läs mer om hur EnterCard behandlar dina personuppgifter här entercard.se/personuppgifter

Varför behöver EnterCard inhämta extra information om jag är en person i politiskt utsatt ställning?
Penningtvättslagen ställer höga krav på att finansiella företag som banker och kreditutgivare har god kunskap om sina kunder och deras bankaffärer. När det gäller personer i politiskt utsatt ställning (PEP) måste vi inhämta extra information. Enligt penningtvättslagen anses en PEP genom sin ställning utgöra en större risk för att utnyttjas för bland annat mutbrott. Detsamma gäller för familjemedlemmar och kända medarbetare till en PEP.

Vi ber dig därför logga in på Mitt Coop Mastercard och fylla i det formulär som visas när du har loggat in med BankID. Om vi inte får svar från dig senast 31 maj 2019 kommer vi inte kunna bevara affärsrelationen eftersom tillräcklig kundkännedom inte uppnåtts. Det innebär att ditt konto och kort hos oss kommer avslutas och du kommer inte längre kunna använda våra tjänster.

Coop Mastercard Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.