Varför behöver EnterCard uppdatera mina uppgifter?

För EnterCard är det viktigt att du som kund känner dig trygg hos oss. Lagen om penningtvätt ställer höga krav på att banker och kreditutgivare har god kännedom om dig som kund och dina bankaffärer. Precis som alla andra banker och kreditutgivare behöver EnterCard ha uppdaterad information om dig och ditt engagemang hos företaget. Det innebär bland annat att EnterCard behöver identifiera alla kunder som vill använda de produkter och tjänster som erbjuds.

Hur uppdaterar jag mina uppgifter?
Logga in på Mitt Coop Mastercard eller i Coop Mastercard-appen. Genom att logga in med ditt BankID uppdateras automatiskt dina uppgifter hos oss. Om du inte har något BankID kan du alltid kontakta din bank för att skapa ett.

Varför får jag ett brev / email om penningtvätt?
Att EnterCard ber dig om detta innebär inte att någon misstänker penningtvätt. EnterCard måste hämta in uppgifter från alla kunder och informationen som tas emot omfattas av banksekretess.

Varför finns lagen om penningtvätt?
Syftet med penningtvättslagen är att finansiella företag som banker och kreditutgivare ska arbeta för att förhindra att deras verksamhet utnyttjas av personer som vill tvätta pengar eller finansiera terrorism.

Vilket ansvar har EnterCard?
EnterCard är en s.k. kreditutgivare och hanterar kortet Coop Mastercard åt Coop. EnterCard är skyldiga att bidra till att förhindra penningtvätt genom att bland annat identifiera varje enskild kund. Om EnterCard, av någon anledning, inte har den information behöver EnterCard kontakta kunden och efterfråga den. Det finns också en skyldighet att löpande följa upp att all information stämmer och är aktuell.

Hur använder EnterCard mina personuppgifter?
Upplysningarna EnterCard har registrerat om dig används i först hand till uppföljning av dig som kund, där man bland annat informerar om produkterna du har hos EnterCard. En viktig del är att du som kund blir upplyst om dina rättigheter. EnterCard använder även uppgifter om dig när man behandlar ansökningar, i kundadministrationen, i fakturafrågor, när du får erbjudanden och rekommendationer samt när EnterCard fullföljer avtalen som ingåtts med dig.

Hur hanterar EnterCard mina personuppgifter?
Det finns fler fall där EnterCard behandlar personuppgifter. Till exempel:
  • Uppfylla rättsliga förpliktelser och uppdrag från myndigheter
  • Kunduppföljning och marknadsföring
  • Riksklassificering av kunder och kreditportföljer
  • Förebyggande och avslöjande av straffbara handlingar
Ytterligare information kring hur EnterCard behandlar personuppgifter i dessa fall kan du hitta på entercard.se/personuppgifter

Vilken information har EnterCard om mig?
EnterCard behandlar och lagrar personuppgifter i samband med ansökan om kreditkort, privatlån eller annan tjänst som erbjuds. EnterCard lagrar även information om din användning av produkter och tjänster som erbjuds. Upplysningarna EnterCard har registrerat om dig används först och främst till uppföljning av dig som kund, informera om produkterna du har hos EnterCard och i sammanhang där EnterCard behöver upplysa dig om dina rättigheter. Läs mer om hur EnterCard behandlar dina personuppgifter här entercard.se/personuppgifter

Jag har inget BankID, hur gör jag då? 
Om du inte har något BankID men vill ha hjälp med att skapa ett, kan du alltid kontakta din bank. Men för att göra det enkelt och smidigt för dig, har vi sammanställt en guide: Hur skaffar jag BankID? som visar hur du själv kan skapa ett BankID hos någon av de större bankerna i Sverige.

Om du inte har möjlighet att skapa ett BankID kan du ladda ner en blankett  där du tar en kopia på ditt ID och ber två vittnen signera.

Du skickar blanketten till:
EnterCard Group
Identifiering
105 34 Stockholm

Om du märker kuvertet med ”Frisvar” behöver du inte betala något porto!

 Vad händer om jag inte identifierar mig?   
Har du inte identifierat dig till och med den 1 oktober 2019 kommer det att läggas en tillfällig blockering på ditt Coop Mastercard tills du har uppdaterat din identifiering. Har du ett extrakort kopplat till ditt konto kommer även det kortet få en tillfällig blockering. Om du har en skuld på ditt Coop Mastercard kan du dock fortsätta att betala av skulden i din egen takt. Logga in på Mitt Coop Mastercard eller i Coop Mastercard-appen. Genom att logga in med ditt BankID uppdateras automatiskt dina uppgifter hos oss. Om du inte har något BankID kan du alltid kontakta din bank för att skapa ett.

Kommer jag inte kunna vara Coop-medlem om jag inte identifierar mig? 
Om du inte identifierar dig kommer det inte påverka ditt medlemskap hos Coop och du kommer därmed kunna fortsätta vara Coopmedlem. Identifieringen avser endast ditt Coop Mastercard utgivet av EnterCard.

Jag har varit kund hos Coop länge, varför behöver jag identifiera mig nu? 
Lagen om penningtvätt ställer höga krav på att banker och kreditutgivare har god kännedom om dig som kund och dina bankaffärer. Precis som alla andra banker och kreditutgivare behöver EnterCard ha uppdaterad information om dig och ditt engagemang hos oss, oavsett hur länge du har varit kund hos Coop. Det innebär bland annat att vi behöver identifiera alla kunder som vill använda våra produkter och tjänster. Att EnterCard ber dig om detta innebär inte att någon misstänker dig för penningtvätt. EnterCard är skyldig att hämta in uppgifter från alla kunder och informationen som tas emot omfattas av banksekretess.

Varför behöver EnterCard inhämta extra information om jag är en person i politiskt utsatt ställning?
Penningtvättslagen ställer höga krav på att finansiella företag som banker och kreditutgivare har god kunskap om sina kunder och deras bankaffärer. När det gäller personer i politiskt utsatt ställning (PEP) måste vi inhämta extra information. Enligt penningtvättslagen anses en PEP genom sin ställning utgöra en större risk för att utnyttjas för bland annat mutbrott. Detsamma gäller för familjemedlemmar och kända medarbetare till en PEP.

Vi ber dig därför logga in på Mitt Coop Mastercard och fylla i det formulär som visas när du har loggat in med BankID. Om vi inte får svar från dig senast 31 maj 2019 kommer vi inte kunna bevara affärsrelationen eftersom tillräcklig kundkännedom inte uppnåtts. Det innebär att ditt konto och kort hos oss kommer avslutas och du kommer inte längre kunna använda våra tjänster.
Coop Mastercard Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.