Retur utbetalningsavier från EnterCard till MedMera Bank

Med anledning av att ditt Coop Mastercard bytte kortutgivare i mars fick du i februari/mars en utbetalningsavi med ditt tillgodohavande. Då du inte löste in den avin har ditt tillgodohavande överförts till ditt Coop Mastercard.

EnterCard, som efter överlåtelsen i mars är kreditgivare för ditt Mastercard, får enligt nu gällande kortvillkor inte förvalta kunders tillgodohavanden. Av den anledningen har EnterCard fört tillbaka ditt tillgodohavande till MedMera Bank den 18 juni och det kommer då att synas som en debitering på din månadsfaktura i juli. Återbetalningen har namnet ”RETUR MEDMERA BANK”.

Hur gör jag för att få tillbaka mitt tillgodohavande? 
För att få ditt tillgodo överfört till ett bankkonto gör så här:
(Denna gång får du in pengarna på ett bankkonto istället i och med att din utbetalningsavi inte blev inlöst förra gången).
Skicka in följande underlag till MedMera Bank:
  • Kopia på giltig id-handling
  • Kopia på ett kontobevis där det framgår att du är kontohavare på det bankkonto som pengarna ska föras över till (tex kontoutdrag)
    Du hittar detta i din internetbank och eller på kontoutdrag från din bank.
  • Ett underlag där du anger ditt fullständiga namn, personnummer och att du ”önskar en återbetalning av överfört tillgodo”
    (Det går bra att skriva på ett blankt papper)
  • Glöm inte att skriva under
  • Skicka underlagen postalt till MedMera Bank, Box 155, 791 24 Falun
 
Jag har fått en faktura där mitt tillgodo har förts över från MedMera Bank då jag inte löst ut min utbetalningsavi, kan ni skicka pengarna till mig eller kan jag använda upp pengarna genom att använda mitt kort? 
I februari/mars fick du ett utbetalningskort på det belopp som var tillgodo på ditt kort innan kortbytet skedde. När utbetalningskortet returnerades till MedMera Bank blev beloppet överfört till ditt Coop Mastercard. Då EnterCard inte har banklicens utan är ett så kallat kreditmarknadsbolag och inte får tillhandahålla inlåning (tillgodon) så är det enligt villkoren inte tillåtet att ha ett tillgodo på kreditkortet. Mot denna bakgrund behöver EnterCard betala tillbaka beloppet till MedMera Bank och du kan därmed inte använda upp tillgodohavandet på ditt kort.

Varför får jag inte ha ett tillgodo på mitt kreditkort?
EnterCard har inte banklicens utan är ett så kallat kreditmarknadsbolag. Det betyder att EnterCard får tillhandahålla kreditkort men tyvärr får vi inte ta emot inlåning (tillgodon) och eventuellt tillgodo som sätts in omfattas inte heller av insättningsgaranti. Enligt de nya villkoren är det därför inte tillåtet med ett tillgodo på kreditkortet. Då tillgodohavandet uppstod innan kortbytet och du redan fått en utbetalningsavi från MedMera Bank är MedMera Bank tvungna att betala ut pengarna till dig som kund igen.

Jag har fått en faktura där mitt tillgodo står med, vilket belopp ska jag betala in till och med första juli?
Du kan betala in enligt fakturan i juni. Men du kan alltid betala ett högre belopp för att frigöra mer köputrymme på ditt kreditkort.
Coop Mastercard Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.