Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Frågor om Kundkännedom

Som bank är vi skyldiga att inhämta aktuell information om dig som ny och befintlig kund med jämna mellanrum. Nedan kan du få svar på dina frågor. 

Vad är kundkännedom och varför behöver jag svara på frågorna?
Penningtvättslagen ställer krav på oss som bank att löpande inhämta information om våra kunder och dess finansiella transaktioner. Detta kallas kundkännedom och därför behöver du besvara våra obligatoriska frågor.

Vad händer om jag inte svarar på frågorna?
Väljer du att inte besvarar frågorna kommer detta i längden leda till att du inte kommer ha möjlighet att använda våra produkter och tjänster.

Vad menas med PEP (person i offentlig ställning)?
Med PEP menar vi person som till exempel har eller har haft viktigt offentlig funktion i stat, statligt eller mellanstatligt organ. Tänk på att det också räknas om du är anhörig eller medarbetare.

Vad menas med närstående till PEP?
Med närstående till PEP menar vi anhörig eller medarbetare till person som till exempel har eller har haft viktigt offentlig funktion i stat, statligt eller mellanstatligt organ.

Vad är penningtvättslagen?

Lagen syftar till att förhindra att banker utnyttjas till penningtvätt och finansiering av terrorism.

Jag har varit kund länge, varför ställer ni dessa frågorna nu?

Som bank har vi en skyldighet att löpande inhämta kundkännedom för att hålla informationen om våra kunder uppdaterad och aktuell.

Jag har redan svarat på frågorna, varför behöver jag på frågorna igen?
Alla våra kunder behöver besvara frågorna kontinuerligt för att informationen ska vara uppdaterad.

Här kan du besvara dina kundkännedoms frågor. Susanne Kundservice MedMera Bank Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.