Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Inför rättvisa förmedlingsregler för parkeringsplatser!

Bristen på parkeringsplatser är mycket stor på vissa av Botkyrkabyggens områden, särskilt Norsborg. Här har vi boende som har "köat" för parkeringsplats i flera år utan att få en på rimlig avstånd från bostaden eller utan att få en alls samtidigt som det finns människor som har till och med 3-4 parkeringsplatser (enligt gamla regler var detta möjligt), hyr ut sina p-platser dyrt till desperata människor utan parkeringsplats eller bor någon annanstans (mestadels hos Balder/Din bostad AB) men har sin bil ställt på Botkyrkabyggens parkering troligtvis hos någon släkting eller vän som har en plats. Vissa har fått parkera på gästparkeringen i flera månader eller har fått sälja bilen på grund av detta. Detta drabbar särskilt de som endast har sporadisk möjlighet att använda dator/smartphone eller som har flyttat in nyligen (de kan ju inte söka parkeringsplats innan de flyttat in). Sedan förekommer det även parkering utan registreringsskyltar eller längs vägen vid kolonilotten vid Kärsby IP eller andra gratis men otrygga och farliga parkeringsställen då folk helt enkelt inte har råd med att betala över 1000 kr/ månad för gästparkeringen. Och vidare så finns det problem med att stora stadsjeepar, lastbilar och liknande för breda och stora fordon parkeras på vanliga parkeringsplatser och tar upp stor del av närliggande bilars plats. Och slutligen så kan det förekomma problem med parkering även om man har en laglig parkeringsplats: under den korta tiden jag hade parkeringsplats fick jag nämligen en gång böter när jag ställt min bil på min egen parkeringsplats. Det stod på kvittot att jag hade ställt min bil på någon annans parkeringsplats och när jag bestred parkeringsböterna och fick rätt framkom det från parkeringsvaktbolaget att de felaktiga p-böterna berodde på att några listiga satt i system att ringa till parkeringsvaktbolaget och anmäla att en bil hade ställt sig på deras p-plats för att på det viset få en gratis biljett till gästparkeringen! I och med att parkeringsvaktbolaget inte konstigt nog har tillgång till uppgifterna om vem hyr vilken p-plats så har de ingen möjlighet att kontrollera om anmälan om felparkering är riktig och därför ger de böter så fort en sådan anmälan inkommer. Och om inte personen bestrider böterna som jag gjorde så får man betala felaktigt.

Det finns naturligtvis flera anledningar till problemet med bristen på parkeringsplatser och det är inte alla av dessa som Botkyrkabyggen har makt över heller: det är många barnfamiljer som bor här, många boende har arbeten där arbetsbil måste ställas vid hemmet (taxiförare, hantverkare, servicepersonal) och sedan verkar det finnas fler bilar per hushåll än de demografiska och socioekonomiska förhållanden skulle kunna förutspå. Naturligtsvis är också bilen förkastlig ur miljösynvinkeln där ett tåg kan köras en gång runt jorden med samma miljöpåverkan som det är när man kör bil 1,3 km. Men de som ändå har / måste ha bil, måste kunna få parkeringsplats. Jag är också medveten om att Botkyrkabyggen arbetar med frågan och vi har fått information om att ett 40-tal nya parkeringsplatser har anlagts i Norsborg och kommer att förmedlas under hösten. Men där kommer vi alltså till problemet.

Verkligheten ser alltså ut så här samtidigt som vi har Botkyrkabyggens förmedlingsregler för parkeringsplatser som verkar vara från medeltiden. Det är tre månaders uppsägningstid för p-plats, vilket gör att det tar tid att få tillgång till den parkeringsplats som man mot förmodan skulle lyckas få. Men det största problemet är att den enda förmedlingsregeln som finns för parkeringsplatser är ju detta med först till kvarn! De få parkeringsplatser som ändå blir lediga släpps ut kl. 6.04 på valfri vardagsmorgon och då blir det den som är vid datorn/mobilen just då och som är snabbast på knappen som får platsen oavsett om denne ”köat” i sju år eller en dag! Detta är oerhört frusterande och orättvist, tycker jag och detta bör ändras!

Därför föreslår jag följande:
1) Inför riktiga förmedlingsregler för parkeringsplatser som baseras på kötiden. Med andra ord bör det vara den som har stått längst i kö till p-plats som får parkeringsplatsen som blir ledig (på samma sätt som vad gäller för bostäder)!

2) Som andra kriterier för vem som får parkeringsplatsen kan man behöva använda närhetsprincipen (boende på samma gata ska prioriteras), rättvise- och behovsprincipen (en som inte har en enda parkeringsplats och/eller är nyinflyttad ska prioriteras framför en som redan har en eller flera platser) och eventuellt tillgänglighetsprincipen (en som vill parkera sin personbil ska prioriteras framför en som vill parkera sin ”överstora” bil när en normalstor parkeringsplats förmedlas).

3) Man bör överväga att frångå principen om tre månaders uppsägningstid för p-platser i alla fall i de mest drabbade områden vad gäller parkeringsbristen. Alternativt bör man införa möjligheten att tillträda parkeringsplatsen redan under uppsägningstiden om både den gamla och den nya parkeringshyresgästen vill detta (samma möjlighet som finns för bostäder). Detta skulle underlätta omsättningen på parkeringsplatser.

4) Vidare bör det övervägas om man ska kolla igenom alla parkeringskontrakt som finns i till exempel Norsborg i jakten på de som har olovliga uthyrningar eller orättvisst många p-platser eller liknande oklarheter. I ett annat nordiskt land där jag kommer ifrån har de flesta hyresvärdar och arbetsplatser som princip att parkeringshyresgästen bör anmäla vilken bil i huvudsak ska stå på parkeringsplatsen och där brukar man även ha en skylt med registreringsnummer på bilen uppställd vid parkeringsplatsen så att både hyresgäster och parkeringsvakter vet om det är den rätta bilen som står på platsen. Förstås ska man tillfälligt kunna ha en annan bil uppställd på platsen och förstås ska man kunna ha en bil som man inte äger själv också uppställd på sin plats (firmabil, lånebil) men genom att införa detta system skulle man kunna reda ut en del härvor kring detta då det inte skulle vara möjligt och/eller lätt att parkera en ”fel” bil på p-platsen, att hyra ut sin plats på ockerpris eller att samla på sig massor med p-platser.

5) Slutligen bör man införa möjlighet till så kallat tillfällig boendeparkering på gästparkering (billigare dygnspris eller fast månadspris) i fall man trots ovan åtgärder från Botkyrkabyggens sida inte lyckas få parkeringsplats och om man kan bevisa att man har en bil som behöver parkeras. Då skulle man kunna parkera sin bil lite billigare under tiden man väntar på riktig parkeringsplats.

Jag ber er att notera mina förslag och skicka de vidare till de som bestämmer så att vi kan permanent parkera detta problem ur synhållet!

Med vänliga hälsningar,

Maria, Norsborg

PS. Ursäkta för den långa skrivelsen men jag har stört mig på detta så länge att det inte går att beskriva problemet kort….

Kommentarer

 • Hej Maria!

  Tack så jättemycket för din skrivelse.

  Jag har skickat den vidare till den avdelning inom företaget som ansvarar för den här typen av ärenden.

  Ditt inlägg kommer även att ligga kvar på den här sidan under förslag.

  Med vänlig hälsning

  Kundvärd

  Elisabeth Kundvärd
 • Hej. Jag håller med att de ohållbart att ha det så här lite regler måste man ha. Har sett folk har skrotbilar i åratal och tomma parkeringar. Ringde till botkyrkabyggen och klagade men tydligen finns det inte några regler kring om man använder sin parkering eller inte och om det är en fungerade bil eller inte som står på den bara dom betalar. Det känns inte ok.finns folk som verkligen är behov av parkering.
 • Hej Laila!

  Tack för din synpunkt.

  Visst finns det regler för hur man använder sin parkering. Skrotbilar får inte stå på p-platserna. Bilen ska vara körduglig.

  Hör gärna av dig till oss via felanmälan när du ser en p-plats som du tycker inte används på rätt sätt. Hemsida/kontakt

  Med vänlig hälsning
  Kundvärd
  Elisabeth Kundvärd

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.