Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Skrotbilar på parkeringar

I hyreskontrakten står det att man inte får ställa upp avställda bilar på långtidsparkering trots att man betalar för platsen. Vilken uppföljning har ni på detta? Står idag rena skrotbilar avställda sedan flera år tillbaka på Prästholmen.
Sussie

Kommentarer

  • Hej Sussie,

    Du har rätt i att parkeringsplatser och garage är till för bilar som är i bruk. Det händer dock av och till att hyresgäster har sin bil avställd och ändå kör med den för att på så sätt minska sina kostnader (skatt/besiktning/trafikförsäkring). Det är mycket svårt för oss att upptäcka detta för en bil som är i drift och vi ser det som främst en uppgift för Polis. Om en bil under längre tid står på en hyrd parkeringsplats och det ser ut som om den inte är i bruk så kontaktar vi ägare och för en dialog. Om den står på en besöksparkering så kontaktar vi även där ägaren om sådan går att finna. Om det är en skrotbil så kontaktar vi Kommunen eller Kronofogden vilka är de som har laglig rätt att flytta bilen om ej ägaren går att finna.

    De bilar som jag tror att du åsyftar står inte på Bodenbos fastighet utan de hanteras av den eller de som äger den fastigheten.

    Vänligen
    Johan
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.