Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Ommålning av fasad tidigare målad med alkydoljefärg

Hej Beckers,

Vilken produkt föreslår ni i detta fall?

Hur stor kvantitet behövs för 140 m2 yta?


Hälsningar,  Johan S.
Johan S. Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Johan

  Vi rekommenderar dig att idag måla din fasad med Perfekt Oljefärg ​läs mer här​​​ som du finner hos våra återförsäljande fackhandelsbutiker eller Oljefärg V som är Bygg och Stormarknaders motsvarighet.
  Här finner du Återförsäljande butiker.​​​
  Beräknad åtgång är Ca 6-8 kvadratmeter / liter.

  Hälsningar
  Christina
  Kundcenter Beckers Färg

  Christina Kundcenter Beckers Färg
 • Hej
  Jag har i stort samma fråga. Huset är målat 2002 i Nordsjö Tinova VX vattenbaserad alkydoljefärg. Rekommenderar ni samma färger till mig? Behöver jag göra något speciellt då jag nu byter färgtillverkare? Eller finns det fördelar med att fortsätta med samma tillverkare?

  Avråder ni från att byta till en akrylatfärg, t.ex. Front Max?
  Anki
 • Hej Anki,
   och tack för dina bra frågor.

  Du kan absolut byta till vårt fabrikat av färg och vi rekommenderar i första hand med tanke på att din fasad är målad sedan tidigare med alkydoljefärg, vår Perfekt Oljefärg eller vår Oljefärg V. Dessa är likvärdiga men återfinns på olika inköpsställen. Här finner du återförsäljande butiker
  Vill börja med att besvara din fråga gällande varför vi inte väljer att  rekommenderar byte av system till Front Akrylatfärg Max. Det fungerar i regel bra (kan skilja mellan olika fasadtyper) att måla med en akrylatfärg ovanpå ett alkydoljefärgsssystem men då dessa över tid har olika sätt att föråldras så är det att föredra att fortsätta måla med samma sorts färgsystem.
   Färglagren fortsätter nämligen att föråldras även när den övermålats och för att minska risk för problem med underliggande lager i framtid sett så är det alltså bättre att måla med samma sorts färg.
  Sedan kan vissa fasadkonstruktioner och paneltyper vara bekänta av att vara målade just med alkydoljefärg och ofta har man då valt detta från första början med detta i åtanke.

  När ni nu ska måla om ert hus så rekommenderar vi att ni först tvättar av huset noga med vår utomhustvätt. Här kan du läsa mer om Utomhustvätt och Alg & mögelmedel

  Finns viss påväxt av mögel eller alger rekommenderar vi även desinficering av dessa ytor med Alg och Mögelmedel.

  Skrapa sedan bort all löst sittande färg samt träfibrer och färg med dålig vidhäftning mot underlaget.

  Grundolja alla trärena ändträ och skarvar med Primex Grundolja. Grundmåla sedan hela ytan med antingen Primex trägrund ett varv.
  Måla sedan Två varv med Perfekt Oljefärg eller Oljefärg V i önskad kulör.

  Om du har eller får fler frågor kring detta eller något annat som uppkommer på vägen så är du alltid välkommen åter här. Du kan även ringa in till vårt kundcenters tekniska rådgivning på telefonnummer 0200-21 21 22 eller maila till oss på kundservice@beckers.se

  Hälsningar
  Christina
  Kundcenter Beckers Färg


  Christina Kundcenter Beckers Färg
 • Hej och tack för så snabbt svar!

  Jag funderar nu på vilka skillnaderna är mellan Perfekt Oljefärg och Oljefärg V. Vilka glanstal har de (båda anges vara halvblanka) och vad betyder det i praktiken att Perfekt Oljefärg är "alkyd förstärkt med akrylat"? Huset är äldre så jag vill ha ett "klassiskt" utseende och åldrande av färgen. Jag undrar också vilken är den förväntade livslängden på färgen till nästa ommålning?

  Läste i produktbladen nu att vid målning med Perfekt Oljefärg ska gamla alkydoljemålade ytor grundas med Primex trägrund. För Oljefärg V anges bara att tidigare målade ytor i dåligt skick ska grundmålas. Eftersom vår fasad trots allt är i bra skick så behöver jag inte grundmåla? (Försöker undkomma lite arbete...)

  Läser också om Oljefärg V att "Metalldetaljer i bra skick som tidigare är grundade eller målade går att övermåla." Innebär detta att Oljefärg V kan målas på fönsterbleck?

  Anki
 • Hej igen Anki
  Vill förbereda dig på ett  långt svar för dina frågor som vi anser vara mycket relevanta och viktiga frågor.

  Dessa båda produkterna har samma glanstal och de föråldras på samma sätt. Det kan skilja lite mellan olika sorters bindemedel men detta är inget som ger någon skillnad varken i utseende eller åldrandet. Dessa två är helt jämförbara med varandra men du finner Oljefärg V på Bygg och Stormarknader och Perfekt Oljefärg på fackhandelsbutiker.

  Jag förstår din tanke med att försöka minimera arbetet men oftast ger detta istället kortare hållbarhetstid istället och ni måste istället måla om oftare.

   Grundfärg är en mycket viktig komponent och har en helt annan egenskap än vad täckfärg har.
  När det nu är så pass lång tid som gått sedan förra målningstillfället så brukar det oftast finnas ett behov av grundmålning, även om fasaden ser fräsch ut finns oftast håligheter eller sprödhet i ytan.
  Du skriver hämtat från våra produktfakta följande:

  " Läste i produktbladen nu att vid målning med Perfekt Oljefärg ska gamla alkydoljemålade ytor grundas med Primex trägrund. För Oljefärg V anges bara att tidigare målade ytor i dåligt skick ska grundmålas"


  Här kan vi hålla med om att dessa två beskrivningar bredvid varandra kan vara missledande.
  Ofta är gamla alkydoljemålade ytor i behov av grundmålning och det skiljer inget mellan dessa två produkter ur det hänseendet.
  Grundfärg har en helt annan inträngningsförmåga än toppfärg och har till egenskap att just täta ytan så att fukt inte kan ta sig in bakom färgfilm. Vid tillfällen där färg börjar flaga så beror detta oftast på att det kommit in fukt bakom färgen.

  Toppfärgen har sedan till uppgift att vara skyddande och smutsavvisande mot de yttre påfrestningar som fasaden utsätts för av sol, regns, smuts vind mm så att grundfärgen inte bryts ned. Att måla två varv med rekommenderad mängd färg ger tillräckligt tjockt skick för att ge färgen optimal förutsättning att ge så lång hållbarhet som möjligt.

   Du kan dock få hjälp att kontrollera hur ytan på er fasad ser ut. Detta med av oss utbildad personal som du finner i våra återförsäljande fackhandelsbutiker.
  De har en tjänst som heter Hushälsaexpert. (Återfinns dock ej på Bygg och Stormarknader)
  Då kan man se över er fasad och titta noga på er färgyta för att se om den yta som idag där sitter är en helt tät yta eller om det uppstått små sprickor eller små hål, som för enbart ögat kan vara svåra att se.
  De ger er sedan råd utifrån detta.  
  Utan att gjort den bedömning på plats så blir dock vårt absoluta råd till er att grundmåla ytan. Då vet ni att ni har en bra grund att utgå från.

  Förväntad hållbarhet är dock svårare att sätta en specifik tidsram för då vi inte kan göra en generell bedömning för alla fasader.
  Olika panelkonstruktioner samt hur utsatt en fasad blir gör att den ibland håller så länge som den här gjort hos er. Medan på andra hus som kanske har sämre förutsättningar håller det kortare tid.
  Hur underlaget som det målas om på sitter och i vilket skick det har idag vid målning är dock mycket avgörande för hållbarheten.

  Även hur många gånger en fasad genom åren ommålats påverkar hållbarheten. All färg fortsätter att föråldras även efter ommålning. Och tillslut kommer vi till den dag när de första som i varven som i begynnelsen målades inte längre håller ihop och tappar sin vidhäftning. Här kan dock grundmålning vara till stor hjälp att förlänga den tid det tar innan detta sker.
  Om din fönsterbleck är målade sedan tidigare och inte istället är behandlade med plastisol behandling istället för färg så kan du om de är i gått skick måla dem med Perfekt Oljefärg eller Oljefärg V.
  Du är självklart välkommen åter om fler frågor finns eller uppstår på vägen.

  Hälsningar Christina
  Kundcenter Beckers Färg

  Christina Kundcenter Beckers Färg

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.