Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Måla putsade källarväggar och betonggolv i förråd.

Hej! Vi ska måla vårt källarförråd, väggarna är putsade direkt på "ytterväggen" (någon typ av block, huset är byggt 1938). Golvet består av grundplattan (betong) och delvis spackel (använt för att jämna till ytan). Förrådet är uppvärmt och används endast för förvaring. Vad rekommenderar ni att vi använder för färg för väggar respektive golv?

Vänliga hälsningar,
Maria

Kommentarer

 • Hej Maria

  Tack för att du ställer din fråga till oss.

  Vår rekommendation är här att ni målar era väggar med någon av våra väggfärger.
  Om ni önskar en tålig och mer slitstark yta kan ni med fördel välja en halvmatt väggfärg som har glanstal 20. Här finner ni våra väggfärger

  1. Smuts och fett tvättas först bort med vår målartvätt, underlaget måste vara fast och känns den putsade ytan stofftig eller porös så behöver den slipas till fast underlag.
  2. Den puts som idag där sitter är ett sugande underlag och för att mätta ytan rekommenderar vi att ni först grundmålar ett varv med grundfärg för vägg. Här finner ni våra grundfärger.
  3. Måla sedan två varv med vald väggfärg i önskad glans och kulör.

  När vi tittar på ert golv så rekommenderar vi först att ni kontrollerar så att ingen utifrån tillskjutande fukt finns.
  Enklast att undersöka detta är antingen att låna/hyra en fuktprovare för betong.
  Man kan även tejpa fast en kvadratmeter stor byggplast på golvet. Viktigt att tejp försluter plasten mot golv. Bildas kondens behöver ni först undersöka hur mycket fukt som finns i golvet . Finns för mycket fukt kan detta behöva åtgärdas innan målning.

  Jag förutsätter utifrån din beskrivning att detta förrådsgolv inte kommer att användas som garage och rekommenderar ni målar ert golv med  Golvfärg Plus.

  Golvfärg plus är en blank slitstark golvfärg som är lätt att hålla ren och lätt att måla med.

  Innan ni målar behöver golvet förberedas för målning.

  1.  Fett och oljefläckar tvättas bort med Beckers Avfettning.
  2. Eventuell cementhud avlägsnas med hjälp av maskinslip eller betning med saltsyra - 1 del saltsyra till 4 delar vatten.Skölj noga med vatten. OBS! Var mycket försiktig vid hantering med saltsyra. 
  3. När golvet torkat, grundmåla en gång med Golvfärg Plus spädd med 10% vatten.
  4. Måla sedan två varv med oförtunnad färg.

  Om ni har fler frågor eller undrar kring något i vårt svar så är ni självklart välkomna åter. Ni kan även för mer information, kontorstid ringa in till vårt kundcenters tekniska rådgivning på telefonnummer 0200-21 21 22.

  Vi önskar er en fin vecka och en God Jul!

  Hälsningar
  Christina
  Kundcenter Beckers Färg


   
  Christina Kundcenter Beckers Färg
 • Hej!

  Vi ska måla om hela vår källare. Både väggar och golv. I två av rummen är väggarna redan målade och i de andra omålade. På två ställen finns något som ser ut att vara gamla fuktskador som uppstått av att stuprören släppt ut vatten precis där.

  Min fråga är vilken färg jag bör använda och vad jag behöver göra innan jag målar?

  Tomas
 • Hej Tomas
  Tack för din fråga,

  Det är här mycket viktigt är att den skada som gjort att fukt trängt in utifrån har åtgärdats och att den fuktskadade delen har torkat upp. Om inte detta utifrån åtgärdas kan annars väggarnas konstruktion och puts över tid skadas.
  • Om det fortfarande efter åtgärd finns fukt kvar i vägg eller golv rekommenderar vi att ni sätter in ex avfuktare eller fläkt som kan hjälpa till att torka upp ytan innan målning.

  • Vi rekommenderar att om där finns synbar påväxt från alger eller mögelsporer tvättar av vägarna och  därefter desinficerar ytan med tex klorin eller vår Alg och mögelmedel. Detta för att eventuell påväxt inte skall växa till.

  Om er källare har använts eller fortfarande används som pannrum kan väggar tak och golv behöva tvättas helt rena från fett och sot mm.

  Detta görs enklast med vår Inomhus tvätt Plus Om dessa utrymmen inte har varit utsatta för den typen av nedsmutsning går det även bra att tvätta med vår tvätt som finns på sprayflaska med namnet Inomhustvätt. Om där är rena oljefläckar behöver dessa även avfettas innan målning.

  I din fråga framgår inte vilken typ av färg som de väggar som sedan tidigare målade väggarna är målade med. Om någon av dessa sedan tidigare målats med tex kalk slamfärg så rekommenderar vi att du återkommer till oss för ytterligare instruktioner.

  I annat fal är vår rekommendation att dessa efter tvätt med vår inomhustvätt målas med någon av våra väggfärger. 
  • De ytor som sedan tidigare är omålade är troligtvis ett mycket sugande underlag och här är vår rekommendation att ni först grundmålar dessa väggytor med valfri grundfärg för vägg.


  När det gäller era golv så är även här viktigt att kontrollera så att golvet är tort från inkommande fukt. Annars är risken att färgen inte sitter som den ska.
  Detta gör ni enklast antingen med hjälp av fuktmätare/fuktprovare för just betonggolv. Dessa finns att köpa alt hyra hos närmsta återförsäljande butik alt uthyrningsföretag.
  Ett annat sätt är att tätslutande med tejp sätta fast en ca kvadratmeter stor byggplast på ert golv. Bildas kondens innehåller golvet för mycket fukt för att målas.

  Är golvet i ett målbart skick behöver först eventuell betonghud avlägsnas. Detta görs antingen mekaniskt med hjälp av ABS slip alt  att beta av golvet med  saltsyratvätt innan målning med tex vår golvfärg för betonggolv GolvfärgPlus.
  I vårt produktdatablad för Golvfärg Plus kan ni läsa mer kring detta .

  Om golvet kommer användas som garagegolv rekommenderar vi att det istället målas med vår Golvfärg EPXV.

  Om du har fler frågor eller undrar över något här i vårt svar är du välkommen åter.
  Du kan om du önskar utförligare beskrivning av förarbetet även ringa in till vårt kundcenters tekniska rådgivning på telefonnummer 0200-21 21 22.

  Hälsningar
  Christina,
  Kundcenter Beckers Färg

  Christina Kundcenter Beckers Färg
 • Hela källaren ska målas. Kan inte se några tydliga påväxter men i två hörn har vatten letts ner via stuprör så man kan se vitt på väggarna. Bortsett från dessa hörnen sitter all gammal färg kvar. Har tänkt slipa innerväggarna innan jag målar. Men då behöver jag skura alla väggarna innan jag målar med? Har skaffat Kalk Bort då det visat sig tränga igenom kalk på något ställe. För tillfället är det bara värmefläktar i två rum i källaren för att torka men sedan ska det vara värme i hela källaren.

  Har bara sett fuktiga väggar nu i samband med renoveringen. Tidigare har vi inte lagt märke till fukt. Men ert råd är alltså att slipa alla väggar och sedan använda någon målartvätt innan vi börjar måla och sen på med grundning och sedan silikatfärg?
  Tomas
 • Hej Tomas
  Mitt svar till dig kommer bli rätt långt då jag ser att det är viktigt att säkerställa så att inga missförstånd uppstår eller att viktig information missas.

  Det som här är viktigt för ett bra resultat är att du säkrat att ingen mer fukt inkommer utifrån.

  Detta för att ingen färg, varken Silikatfärg eller annan väggfärg kan transportera ut mer fukt än små mängder vattenånga.
  Inkommer det vatten utifrån så kommer väggens puts och konstruktion med tiden ta skada.

  När du skriver att ni nu vid renovering funnit fuktproblematik så är mitt råd att innan ni påbörjar er renovering av källaren först utifrån åtgärdar detta. Och här är det också viktigt att ni efter åtgärd avvaktar med målning tills ytan torkat upp.

  Målar du en yta som har en konstant tillskjutande fuktproblematik med Silikatfärg så kommer ytan se fin ut över längre tid än när du istället målar med en vanlig väggfärg.
  Den vanliga väggfärgen släpper snabbare från ytan om för mycket fukt inkommer.
  Det sker inte lika snabbt med silikatfärg men även den tillsammans med putsen kommer att vitra sönder om det finns fortsatta problem utifrån.

  Vi anser att detta är att föredra
  då man vid de tillfällen man inte målat med silikatfärg utan en vanlig väggfärg snabbare blir uppmärksammad på en tillskjutande fukt. På så sätt kan du då i  tid åtgärda dem utifrån innan huset och väggens konstruktion tagit skada.

  Målar du med någon av våra väggfärger istället för vår Silikatfärg
  behöver du enbart skrapa eller slipa bort den färg och den yta som sitter löst eller har dålig vidhäftning mot underlaget.

  Vanliga väggfärger är lättare att måla med samt lättare att bättra och ommåla om så i framtiden önskas. De är också lättare att hålla rena än vad Silikatfärg är.

  Silikatfärg är mer anpassad för husfasader utomhus och är därför mer lämpade för detta ända mål.
  Men om man ändå önskar måla med vår Silikatfärg inomhus så är detta i vissa fall möjligt.
  Silikatfärg kan enbart målas på obehandlade putsade ytor alt sedan tidigare silikatfärgsmålad yta då den bildar silikat med det underlag den läggs på. Detta kan den enbart göra på obehandlad puts och ytor som sedan tidigare målats med silikatfärg.

  Vår rekommendation är att du redan innan du slipar tvättar av väggarna med Målartvätt. Detta för att eventuella fetter som kan finnas på ytan inte vid slipning ska spridas och fastna i underlaget.

  Om den färg som där idag sitter har dålig vidhäftning är det absolut att rekommendera så som du tänk att slipa väggarna.

  Om mycket av den färg som där idag sitter släpper från ytan så tyder detta dels på att det troligen är sedan tidigare målat med väggfärg av annan kvalitet är just Silikatfärg.
  När färg släpper från ytan kan även detta tyda på att det finns fukt i konstruktionen.

  Men om du väljer att slipa bort den färg som där sitter idag för att kunna måla silikatfärg så behöver all färg slipas bort och inga färgrester får finns kvar på eller i ytans ytterskikt.

  För att säkerställa att ingen viktig information missas blev mitt svar långt.
  Om du har fler frågor eller önskar mer ingående rådgivning just utifrån hur er källares situation ser ut idag rekommenderar vi att du ringer in på telefonnummer 0200-21 21 22, till vårt kundcenters tekniska rådgivning.
  Då kan vi ställa fler följdfrågor till dig för att just utifrån situation säkerställa vår rådgivning.
  Du kan självklart istället bli uppringd av våra tekniker om så önskas. Lämna i så fall ditt nummer till oss.

  Hälsningar
  Christina,
  Kundcenter Beckers Färg
  Christina Kundcenter Beckers Färg

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.