Vad betyder STP?

Jag har en pension från AMF som heter STP. Vad är det?

Kommentarer

  • AMF grundades 1973 för att tillhandahålla STP-försäkringen som är en förmånsbestämd tilläggspension för privatanställda arbetare. STP betyder särskild tilläggspension och gällde mellan 1973-95. 1996 ersattes STP med en premiebestämd pensionsplan, avtalspension SAF-LO.

    Du som är född före 1931 får hela din tjänstepension från STP-planen. Du som är född 1932-1967 kan ha tjänstepension intjänad enligt båda pensionsplanerna.
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.