Utbetalning av innestående pension till dödsbo

Av olika anledningar kan det finnas innestående pengar som efter dödsfall ska betalas ut till dödsboet.* För att vi ska kunna göra det, behöver uppgifter för utbetalning lämnas till oss.

Om det finns ett konto till dödsboet skickar ni in ett kontoutdrag eller kontointyg från banken. Observera att kontot ska vara ställt i den försäkrades (avlidnes) namn.

Om det inte finns ett konto till dödsboet, behöver följande skickas in:
  1. Skriftligt godkännande från alla dödsbodelägare (i de fall det finns fler än en) om vem pensionen ska betalas ut till, exempelvis en företrädare för dödsboet.
  2. Kopia på bouppteckningen eller annat underlag som legalt styrker vem/vilka som är dödsbodelägare.
  3. Kontoanmälan som är undertecknad av kontohavaren/företrädaren. Tänk på att fylla i den försäkrades (avlidnes) personnummer på anmälan. Blankett för kontoanmälan hittar du här.
Skicka underlagen till AMF, 113 88 Stockholm eller per e-post till oss.

*Observera att detta inte är att förväxla med efterlevandepension, där förmånstagare får pension efter att den avlidne haft återbetalningsskydd på sin försäkring.

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.