Hur investerar AMF på ett hållbart sätt?

Vi vill att hållbarhet ska genomsyra hela vår verksamhet, och inte vara något som man som sparare måste välja till, eller som bara vissa experter ägnar sig åt. Därför ska hållbarhet vara en del av vår egen verksamhet, såväl som när vi placerar våra kunders pensionskapital.

Varför är hållbarhet viktigt för AMF? 
Därför att vi vill kunna ge våra nuvarande och framtida sparare bra och trygga tjänstepensioner idag, i morgon och om femtio år. Då måste vi investera i företag och tillgångar som är lönsamma även på lång sikt.

Går det att kombinera hög avkastning och hållbarhet? 
Vi tror att det genom kloka investeringar går utmärkt att kombinera avkastning och hållbarhet. På långt sikt är det en förutsättning att tänka hållbart om man vill skapa avkastning.

Är AMF bättre på hållbarhet än andra pensionsbolag? 
Många av de stora pensionsbolagen är duktiga på hållbarhet, och har en hög ambitionsnivå. Men vi tycker såklart att vi är lite extra bra, eftersom vi kombinerar ett ambitiöst hållbarhetsarbete med låga avgifter och enkla och trygga lösningar.

Hur kommer det sig att ni investerar i bolag som har fortsatta hållbarhetsutmaningar?
Vi jobbar dels genom att investera i bolag och sektorer som ligger i framkant. Men vi investerar och äger även bolag som vill och håller på att ställa om, även om de fortsatt har utmaningar. Vi tror att det är viktigt med aktiva ägare som stöttar och driver på i det arbetet.

Vad investerar ni inte i? 
Vi har bland annat valt att inte investera i bolag där mer än tio procent av omsättning kommer från utvinningen av kol, och vi är restriktiva med att investera i bolag och branscher med en hög klimatpåverkan. Sedan väljer vi även bort bolag inte lever upp till grundläggande principer om exempelvis mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption, utifrån principerna i FNs Global compact och OECDs riktlinjer för multinationella bolag.
AMF
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.