Till senaste kommentaren

Vilka skyldigheter och rättigheter har jag som borgensman?

Om jag ska gå in som borgenär för en person som vill hyra lägenhet hos er, vilka skyldigheter och rättigheter har jag då? Kan jag säga upp borgenärskapet? Eller kan jag som borgenär säga upp hyreskontraktet ifall hyrestagare inte kan betala hyran under en längre period?
J

Kommentarer

 • Hej!

  Tack för din fråga!
  Vill först och främst säga att det är bra att du kollar upp sånt här innan man skriver på någon borgenärsblankett. Kommer skriva här under vad man som borgensman har för skyldigheter. Du som borgensman har inte rätt att säga upp ett hyreskontrakt för att hyreskontraktsinnehavaren missköter sina betalningar.
  Däremot kan alltid en borgensman säga upp sitt åtagande och dåupphör det vid det månadsskifte som inträffar närmast efter nio månader från uppsägningen. Uppsägningen kan dock tidigast ske till tidpunkt som infaller två år efter det att åtagandet började att gälla. Skulle däremot hyreskontraktsinnehavaren säga upp sin bostad så upphör borgensärsåtagande när alla fordringar är betalda.

  Borgensåtagande omfattar följande förpliktelser:
  • att betala hyra
  • att utge ersättning för vanvård
  • att utge ersättning för minskat bruksvärde till följd av hyresgästens åtgärder
  • att betala skadestånd vid förverkande samt vidare att ersätta hyresvärden för 
  • inkassokostnader
  • av domstol utdömda rättegångskostnader
  • styrka kostnader för avhysning och 
  • ränta på samtliga ovan angivna belopp
  • kostnader uppkomna i anledning av mål som handlagts vid kronofogdemyndigheten enligt lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning.
  MVH
  Veronika Sellmander Teamledare Kundservice

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.