Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Mer fokus på resultat

Överlag bra initiativ, men websidan och presentationen borde ge en klarare bild av biståndets resultat. Nu presenteras en väldigt traditionell, kanske rent av gammalmodig och utbetalningsinriktad, bild av biståndet - hur mycket ges till vilka länder, till vilka sektorer, till vem. Men frågan om varför Sverige ger bistånd och vad det har lett till för resultat ställs inte och får heller inget svar. Risken är att websiten nu ger intrycket att Sverige är duktigt på att pumpa ut pengar men att vi inte riktigt vet varför eller vad det leder till.

Inkludera gärna en resultat diskussion i framtiden. Summera vad vi vet om hur det har förbättrat livet för människor i länderna man stöder - och tala om hur biståndet som utrikespolitisk markering har fungerat.

Anders Zeijlon Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Just detta som du beskriver ingår i ambitionen med transparensgarantin i biståndet. På openaid.se har vi försökt att i den mån det går att arbeta efter denna premiss, du kan tex. redan nu hitta policyer, strategier, beslut om bidrag, information om utbetalningen samt ibland uppföljning, redovisning och utvärderingar.

  Det finns även strategirapporter på landsidorna för olika länder som följer upp hur utvecklingen går i ett visst land jämfört med de landstrategier som styr biståndet i ett visst land. Årliga skrivelser om biståndets resultat finns även tillgängligt via vyn Sveriges totala bistånd

  www.openaid.se/total_aid

  Givet befintliga system har det emellertid inte gått att genomföra det systematiskt för alla insatser i den här versionen av openaid.se. Men ambitionen är att det ska vara möjligt i framtiden och göras på ett systematiserat sätt.

  Informationen stannar också vid de utbetalningar som görs av svenska biståndsmyndigheter. Skulle hela kedjan följas så skulle det krävas att organisationer som Sverige gör utbetalningar till även de registrerar information på ett enhetligt sätt, för att på det sättet ge en bild av hela kedjan. Detta är något som vi ser fram emot på sikt.

  Kan också informera att Sverige tillsammans med flera andra givare och organisationer har undertecknat International Aid Transparency Initiative (IATI), som siktar på just detta.

  Openaid.se

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Bifoga filer

Ditt inlägg & namn blir synligt för alla. Din e-post visas aldrig publikt. Läs vår policy